USA. DOYLESTOWN. Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

(ang. National Shrine of Our Lady of Czestochowa)
654 Ferry Road
Doylestown, PA 18901
https://czestochowa.us/pl/


Miejsce kultu maryjnego Polonii amerykańskiej, położone w pobliżu Doylestown w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych.

28 września 1953 r. władze diecezjalne udzieliły pozwolenia na założenie klasztoru z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na terenie archidiecezji Filadelfia.
W dniu 6 listopada 1953 r. Stolica Apostolska wydała akt erekcyjny, pozwalający na założenie nowego klasztoru i przeszczepienie zakonu paulinów na amerykańską ziemię. W grudniu tegoż roku „Zoning Board” w Doylestown wydała akt „special exemption” pozwalający na użycie zakupionych terenów pod budowę klasztoru i Sanktuarium. Wkrótce potem, paulin, ojciec Michał M. Zembrzuski, zakupił obszar ziemi w pobliżu Doylestown z zamiarem budowy kaplicy poświęconej Matce Boskiej Częstochowskiej, w celu zbliżenia Polonii do swoich polskich korzeni katolickich.
26 czerwca 1955 roku została otwarta tymczasowa Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Urządzono ją w dawnej po farmerskiej stodole i służy ona celom kultu po dzień dzisiejszy. Kaplica wyglądała bardzo ubogo i prymitywnie. Ale jak powiedział ks. kardynał O’Hara do o. Michała Zembrzuskiego, dodając mu odwagi:

Wszystkie wielkie rzeczy powstają z małych. Nasze zbawienie poczęło się w stajni Betlejemu.

Kaplica została przebudowana na sanktuarium dla uczczenia tysięcznej rocznicy powstania państwa polskiego w 1966 roku. Pierwszą zorganizowaną grupę pielgrzymią kaplica ta gościła w dniu swego otwarcia z parafii św. Wawrzyńca w Filadelfii.
16 października 1966 roku, sanktuarium zostało poświęcone przez arcybiskupa (późniejszego kardynała) Johna Krola. Kazanie w języku polskim i angielskim wygłosił bp Władysław Rubin – delegat Prymasa Polski na uroczystości milenijne w Stanach Zjednoczonych. Głównym celebransem miał być kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, który nie przybył na uroczystości, ponieważ nie otrzymał paszportu od władz Polski. Do ostatniej chwili był z nadzieją oczekiwany przez Polonię. Nieobecność Prymasa Polski na uroczystościach milenijnych w Stanach Zjednoczonych zaznaczana była pustym fotelem, a na nim biało-czerwone kwiaty i cierniowa korona. Był to dla Ameryki symbol niewoli i prześladowania Kościoła w Polsce. W uroczystości brał również udział prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon B. Johnson z małżonką i córką. Witało go, według doniesień prasy amerykańskiej, około 140 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia, przybyłych na te uroczystości. Był to pierwszy przypadek w historii Polonii amerykańskiej, że sam prezydent wziął udział w uroczystościach polonijnych. Pierwszy też raz w historii Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych prezydent uczestniczył w uroczystości poświęcenia Kościoła.
15 sierpnia 1976 r. w sanktuarium mjr Kazimierz Światocho dokonał odsłonięcia płaskorzeźby (wykonaną przez rzeźbiarza Floriana Rachelskiego) i urny z ziemią z Cmentarza Orląt Lwowskich.

Centralnym miejscem świątyni jest kościół zaprojektowany przez polonijnego architekta Jerzego Szeptyckiego, z repliką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowaną w 1955 roku, przez częstochowskiego malarza, Bolesława Rutkowskiego.
Dolna część kościoła została zaprojektowana w ten sposób, aby przypominała wnętrze kościoła na Jasnej Górze w Częstochowie. Na zewnątrz znajdują się stacje Drogi Krzyżowej.
Pod pomnikiem „Huzara”, jak pod pomnikiem „Nieznanego Żołnierza” odbywają się uroczystości wojskowe i składane są wieńce przez towarzyszy broni i wdzięczną Polonię.
W czerwcu 1986 roku w Amerykańskiej Częstochowie miało miejsce kolejne historyczne wydarzenie. W westybulu świątyni została umieszczona urna z sercem Ignacego Paderewskiego.

Od 2006 r. w Sanktuarium w Częstochowie znajdują się relikwie błogosławionego Stefana Wincentego.