USA. CHICAGO. Wprowadzenie relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego do kościoła Świętej Trójcy

Wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia za Patrona Harcerstwa Polskiego, który ustanowiony został przez bp Wiesława Lechowicza – Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy była uroczystość wprowadzenie relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego do Kościoła Świętej Trójcy w Chicago podczas Mszy św. za Ojczyznę. Uroczystość zgromadziła rzesze harcerek i harcerzy z obwodu ZHP Chicago a także przedstawicieli ze wschodniego i zachodniego wybrzeża ZHP USA.

W relikwiarzu znajduje się cząstka kostki z palca prawej ręki błogosławionego. W KL Dachau współwięźniowie byli przekonani o świętości 32 letniego księdza. Kiedy umarł władze obozowe pozwoliły więźniom na ostanie pożegnanie tego wyjątkowego człowieka. Współwięźniowie przekonani o konieczności zachowania jego cząstki dla przyszłego kultu wykonali pośmiertną maskę gipsową, w którą wklejono dwie kosteczki z palców prawej ręki. Ręki w której kapłan trzyma hostię podczas konsekracji. Maska wraz z zapisanym pamiętnikiem świętości życia obozowego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego została zabezpieczona i zakopana. Po wojnie ojciec Marian Żelazek odnalazł zakopane relikwie i podarował je matce w ich opinii świętego człowieka.

Relikwie przywiózł do Chicago siostrzeniec błogosławionego, pan Zygmunt Jaczkowski i są darem Fundacji Caritas Super Omnia Est dla harcerek i harcerzy w USA. Ofiarowany został również olejny obraz błogosławionego autorstwa artysty malarza z Grodna, Andrzeja Filipowicza, namalowany specjalnie na chicagowską uroczystość. Obraz został przywieziony z pielgrzymki drogami męczeństwa błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego; Fort VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Dachau.

Kapelan Okręgu ZHP USA w uroczystej homilii przypomniał świadectwo życia heroicznego kapłana i harcerza. W dramat wojny niejako wpisywał kolejne rozdziały posługi pokoju. Tak zwany Fort VII, Stutthof, Grenzdorf, Oranienburg Sachsenhausen, wreszcie Dachau – to kolejne stacje jego drogi krzyżowej, na której pozostawał zawsze taki sam:

nieustraszony w pełnieniu kapłańskiej posługi. Żył On tak jak motto z jego obrazka prymicyjnego: Przez krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania powiedział podczas homilii ks. Andrzej Totzke SCh.

Na zakończenie ksiądz Andrzej przypomniał słowa św. Jana Pawła II skierowanie do rodziny polskich harcerzy na całym świecie:

„Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”. To wyraźny drogowskaz jaki pozostawił dla Harcerstwa Polskiego św. Jan Paweł II.

W uroczystościach wzięli udział m. in. konsul generalny RP w Chicago – Paweł Zyzak, Prezes Związku Klubów Polskich w Chicago Łucja Mirowska-Kopeć, wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu ZHP w USA – hm. Patrycjusz Grobelny, komendantka chorągwi harcerek w USA – hm. Kinga Banaś-Żądło, Hufcowa Hufca Harcerek „TATRY” – hm. Alexis Wagner, Hufcowy Hufca „WARTA” phm. Krzysztof Grądziel, phm. Ewelina Kieżun – Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie waz z instruktorkami z zarządu organizacji, komendantka Harcerstwa Polskiego na Łotwie – phm. Edyta Dmuchowska-Grava oraz siostrzeniec błogosławionego – Zygmunt Jaczkowski, a także artysta malarz z Grodna Andrzej Filipowicz, autor obrazu błogosławionego Patrona Harcerstwa Polskiego.

Po mszy św. na Trójcowie harcerki i harcerze uroczyście przemaszerowali do w Muzeum Polskiego w Ameryce przy Milwaukee Ave, gdzie odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne. Uroczystość uświetniły występy harcerskich zespołów tanecznych i folklorystycznych oraz przybyli specjalnie na tę uroczystość gości z Polski; MALEO i jego przyjaciele, którzy zaprezentowali swoją płytę poświęconą Patronowi Harcerstwa Polskiego błogosławionemu Stefanowi Frelichowskiemu: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Mt 5,9”.

W Muzeum Polskim w Ameryce miało też miejsce otwarcie wystawy „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski w Niemieckim Obozach Zagłady; FORT VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Dachau”, którą otworzył siostrzeniec Błogosławionego Zygmunt Jaczkowski. Wystawa to opowieść o błogosławionym kapłanie i harcerzu, w którego duszy nigdy nie zgasła nadzieja i harcerski zapał. To historia o heroicznym życiu Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego sam św. Jan Paweł II pozostawił nam jako Patrona Harcerstwa Polskiego. Był on wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.

Wystawę oraz uroczystości dziękczynienia organizowane przez ZHP USA, a w szczególności przez Obwód ZHP Chicago we współpracy z Fundacją Caritas Super Omnia Est przygotowano dzięki dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali obrazki z Patronem Harcerstwa Polskiego, haftowane plakietki, a także foldery wystawy i śpiewniki.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Harcerskie Spotkania w Amerykańskiej Częstochowie

DOFINANSOWANIE
100 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
106 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.