UKRAINA. RÓWNE. Harcerska modlitwa o pokój na Ukrainie

4–5 marca harcerze, wędrownicy i instruktorzy Harcerskiego Hufca «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie zebrali się w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem, aby wziąć udział w «Modlitwie o pokój w Ukrainie» za wstawiennictwem bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona Harcerstwa Polskiego.

22 lutego skauci na całym świecie obchodzą Dzień myśli braterskiej. A dla polskiej harcerskiej braci, też rozsianej po całym świecie, szczególnym dniem jest 23 lutego – dzień śmierci nasze-go patrona Stefana Wincentego Frelichowskiego, Druha Wicka. W Dniu myśli braterskiej cała brać skautowa składa życzenia innym. W związku z wojną, która trwa pomiędzy Ukrainą a Rosją, harcerze działający na Ukrainie w 2023 r. wprowadzili «Modlitwę o pokój» za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

25 lutego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem bpa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy, odbyła się uroczysta inauguracja Roku Dziękczynienia z okazji 20-lecia patronatu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego nad polskim harcerstwem.

W ramach Roku Dziękczynienia przedstawiciele różnych harcerskich organizacji w Polsce i na świecie oraz księża pełniący funkcje kapelanów organizacji harcerskich podpisali Akt Dziękczynienia. Na spotkaniu po mszy św. przedstawiciele tych organizacji otrzymali zaproszenie do zorganizowania 5 marca, kiedy harcerska brać z Wołynia będzie modlić się w Równem, wspólnej «Modlitwy o pokój» w swoich środowiskach.

Wieczorem, 4 marca, drużyny ze środowisk harcerskich w Równem, Zdołbunowie i Kostopolu przybyły do Domu św. Józefa w Równem, aby w ten czas Wielkiego Postu duchowo pokrzepić się oraz pomodlić o pokój.

Na początku harcerskiej zbiórki odbył się apel, na którym przeczytano rozkaz, wręczono odznaczenia oraz ogłoszono harmonogram całego przedsięwzięcia. Po kolacji odbył się kominek, na którym instruktorzy Hufca przybliżyli sylwetkę patrona harcerstwa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W rodzinnej atmosferze odbyła się także gawęda, zabrzmiały pieśni harcerskie i patriotyczne oraz opowieści o naszym Wicku.

5 marca harcerze oraz zuchy wzięli udział w mszy św., podczas której modlili się o pokój. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest ważny dla harcerskiej braci skupionej w Hufcu «Wołyń», bo sylwetka patrona Harcerstwa Polskiego bł. Wicka jest obecna w panteonie świętych znajdującym się w bocznym ołtarzu świątyni. Mszę i modlitwę poprowadził ks. dziekan Władysław Czajka. W uroczystości wzięli udział także bracia płastuni na czele z płastunem seniorem ze środowiska «Kamieniarzy» Kamieniec-Podolskiego «Płastu» oraz kapelanem rówieńskiego środowiska «Płastu» o. Witalijem Porowczukiem, miejscowe władze oraz parafianie kościoła.

Odczytano list z Fundacji Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego od jego siostrzeńca Zygmunta Jaczkowskiego. Po Modlitwie zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie, po którym harcerskie spotkanie przeniosło się na teren parafii.

Składamy serdeczne podziękowania oraz Bóg zapłać za pomoc, udział, pamięć, modlitwę, listy i telefony z Ukrainy, Polski i całego świata. Kolejna strona książki naszych harcerskich działań napisana i jak słowa piosenki harcerskiej brzmią «Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów».

phm. Aleksander Radica HR,
Komendant Harcerskiego Hufca «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
Zdjęcie udostępnione przez autora