Toruńskie Spotkanie Młodych

SONY DSC

Od 6 do 8 czerwca 2013 roku odbyły się w Toruniu oraz Chełmży Toruńskie Spotkania Młodych – Harcerskie Czuwanie z Błogosławionym. Data ta jest związana z 100 rocznicą urodzin bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

W całości spotkania wzięło udział blisko tysiąc osób reprezentujących Harcerstwo Polskie w kraju i zagranicą.
Oficjalna część obchodów rozpoczęła się 7 czerwca w Toruniu. W Fosie Miejskiej podczas uroczystego apelu wciągnięto na maszt flagę wręczoną przez Prezydenta RP dnia 2 maja oraz flagi Toruńskiego Spotkania Młodych i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przybyłych na apel powitał Marszałek województwa pan Piotr Całbecki oraz harcmistrz Maciej Sas.

Po zakończeniu Apelu, w czasie zajęć terenowych dla harcerzy, odbyła się w urzędzie marszałkowskim sesja poświęcona osobie błogosławionego ks. Stefana Frelichowskiego z udziałem zaproszonych gości, w gronie, których znaleźli się członkowie rodziny błogosławionego. W godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste posiedzenie sejmiku województwa z racji, że dzień 7 czerwca został ustanowiony świętem tegoż województwa.

O godzinie 18-tej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny sprawowana został uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. Obecni byli także bp. Bydgoski Jan Tyrawa oraz bp. Włocławski Wiesław Mering. Wśród zgromadzonych było ponad 20 kapelanów harcerzy, przedstawiciele władz województwa i miast: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza, parlamentarzyści oraz goście honorowi: rodzina bł. ks. Stefana Frelichowskiego i pani Marianna Popiełuszko, mama bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Na koniec mszy św. marszałek województwa Piotr Całbecki oraz przedstawiciele harcerstwa polskiego z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Szwecji i Polski podpisali akt dziękczynienia za patrona polskiego harcerstwa. Kustosz sanktuarium przekazał relikwie bł. Stefana Frelichowskiego kapelanom naczelnym organizacji harcerskich spoza kraju oraz specjalnie przygotowane stuły.
W krużgankach tego samego kościoła została otwarta wystawa poświęcona błogosławionemu.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz ulicami Torunia w kierunku Fosy Staromiejskiej, gdzie odbył się premierowy koncert „Szare błogosławieństwo” o życiu i męczeństwie bł. Stefana. Koncert zakończył się ok. północy Misterium Światła przygotowanym przez harcerzy.

Drugi dzień obchodów, tj. 8 czerwca miał miejsce w Chełmży. Harcerze i ich reprezentanci przyjechali z Torunia specjalnym na ten dzień pociągiem. Nastąpił przemarsz przez miasto, a przybyłych przywitał Burmistrz miasta Chełmży. Uczestnicy przeszli również pod dom, w którym urodził się błogosławiony Stefan Frelichowski oraz zostały złożone tam kwiaty. W konkatedrze miasta została poświęcona pamiątkowa tablica oraz po videoprezentacji odbył się koncert organowy. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych.