TORUŃ. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Toruń, Plac bł. ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego jest wyższą uczelnią kościelną.  Zostało powołane do istnienia Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego z dnia 8 września 1993 r. Swą działalność rozpoczęło 1 października 1994 r. Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 15 października 1994 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1 października 2001 roku Wyższe Seminarium Duchowne współpracuje z Wydziałem Teologicznym UMK. Dzięki powołanemu do istnienia Wydziałowi Teologicznemu od 1 października 2001 r. toruńscy klerycy odbywają formację intelektualną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oczekując realizacji przesłania zawartego w herbie seminaryjnym Euntes docete – Idąc nauczajcie wszystkich Dobrej Nowiny o Zbawieniu.

Formacja intelektualna przez pierwsze dwa lata obejmuje studia filozoficzne. Po dwóch latach, alumni wykazujący odpowiedni poziom dojrzałości ludzkiej i duchowej, otrzymują strój duchowny. Od roku trzeciego rozpoczynają się studia teologiczne, które trwają 3 lata. Na zakończenie V roku formacji seminarzyści przyjmują święcenia diakonatu. Ostatni, szósty rok formacji, ma charakter duszpasterski. Obejmuje zajęcia dydaktyczne, praktyki duszpasterskie w parafiach Torunia oraz katechizację prowadzoną w toruńskich szkołach.

Uwieńczeniem studiów filozoficzno-teologicznych jest obrona pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UMK i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie teologii. Sześcioletnią formację seminaryjną wieńczą święcenia kapłańskie, zazwyczaj w czerwcu. Wyświęceni prezbiterzy zostają skierowani przez Biskupa Toruńskiego do posługi duszpasterskiej na terenie Diecezji Toruńskiej.