TURZA WIELKA. Szkoła Podstawowa im. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Turza Wielka 57A
13-200 Działdowo
http://turzawielka.szkolnastrona.pl

Turza Wielka – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo.        

W listopadzie 2004 r. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna wystąpiły ze wspólnym wnioskiem do Wójta  i Rady Gminy o nadanie szkole imienia ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i w dniu 15 kwietnia 2005 r., po wielomiesięcznych przygotowaniach, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Dla uczczenia tego wydarzenia uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej dzień 15 kwietnia ustanowiono Świętem Szkoły.