NICWAŁD. Szkoła Podstawowa im bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

ul. Wieś 42
86-330 Nicwałd
https://spnicwald.gruta.pl

Szkoła mieści się na terenie gminy Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie. Szkoła edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat.

12 października 2018 r. Szkole Podstawowej w Nicwałdzie nadano imię błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas Mszy św. w kościele pw. św. Kosmy i Damiana w Okoninie bp Wiesław Śmigiel poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, która od tego dnia nosi imię bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Po Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się na terenie szkoły w Nicwałdzie.

Przedstawicielki Rada Rodziców SP w Nicwałdzie  panie Iwona Brzóskowska, Anna Kordalska, Anna Flis i Iwona Miąsko tak wypowiedziały się o patronie szkoły: Bł. ksiądz i druh Stefan Wincenty Frelichowski jest patronem polskiego harcerstwa i wzorem kapłana. Ta niezwykła postać jest też wzorem dla całej rodziny polskich harcerzy, nauczycielem i orędownikiem pokoju i pojednania. Poświęcił swoje życie w służbie Bogu i bliźniemu. Służył ludziom z głęboką pokorą, a dzięki swojej dobroci, łagodności i cierpliwości wzbudzał sympatię innych. Wszystkie te cechy, a także wiara i uczciwość charakteryzują naszego patrona. Świadectwo życia i śmierci tego wspaniałego człowieka, jakim był ks. Frelichowski, to wspaniały wzór dla naszych dzieci.