Święta Bożego Narodzenia 2022

Niech wiara, nadzieja i miłość – wspaniałe dary, którymi obdarowuje nas Boża Dziecina, dają nam siłę do pokonywania trudności i odwagę do bycia wytrwałymi budowniczymi cywilizacji miłości, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pięknego wykorzystania Bożych darów w Nowym Roku 20023.

Fundacja Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego