STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI OFIARA NIEMIECKIEJ „FABRYKI ŚMIERCI” W DACHAU

Celem zadania jest propagowanie prawdy historycznej w zakresie zbrodni niemieckich na obywatelach RP. Zadanie będzie realizowane poprzez:

1. Wydanie książki „Guziki sutanny” autorstwa ks. dr. Sławomira Odera, w języku polskim i niemieckim.

2. Wydanie audiobooka książki „Guziki sutanny” autorstwa ks. dr. Sławomira Odera, w języku polskim i niemieckim.

Dzięki dzięki książce czytelnicy będą mogli poznać najważniejsze odsłony życia S. W. Frelichowskiego: jego najbliższą rodzinę, przyjaciół; środowisko kościelne, a także szkolne i harcerskie, w których żył i wzrastał; jego odkrywanie powołania, a w końcu jego ofiarną posługę kapłańską podczas licznych spotkań z różnymi grupami, np. z harcerzami, a w czasie wojny w więzieniu oraz w obozie koncentracyjnym niosąc duchową pociechę oraz pomoc chorym i potrzebującym. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22.01.1913 roku w Chełmży. Aresztowany w pierwszych dniach II wojny światowej, pierwszy raz 11 września 1939 roku, po kilku dniach zwolniony i ponownie aresztowany 19 października tego r. W więzieniach i obozach spędził przeszło pięć lat. Był więziony kolejno w: Forcie VII w Toruniu, Nowym Porcie Gdańskim oraz niemieckich obozach koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen i w Dachau.

Książka, to także historia cierpienia polskich księży w niemieckich obozach koncentracyjnych na granicy życia i śmierci w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Publikacje wydane w ramach realizacji zadania zostaną przekazane Polonii zamieszkałej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Stefan Wincenty Frelichowski ofiara niemieckiej „fabryki śmierci w Dachau”

DOFINANSOWANIE
77 800 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
81 910 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.