„Śpiewnik pielgrzymkowy”

W 2015 roku została wydany „Śpiewnik pielgrzymkowy w 70-tą rocznicę śmierci 1945-2015”.

Zawiera blisko 150 piosenek pielgrzymkowych i harcerskich z chwytami gitarowymi. Na wstępnie zamieszczono krótką note biograficzną o bł. ks. phm. S.W. Frelichowskim, Modlitwę o łaski za wstawiennictwem Błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i o Kanonizację, Inspiracje z pamiętnika Błogosławionego, fragmenty homili wygłoszonej w Toruniu podczas beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, – 7 czerwca 1999 r. przez Św. Jan Paweł II, Litanię do ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz wiersz Stefana W. Frelichowskiego napisany w Dachau w 1943 r. „Radosnym, Panie”.