Slajd 1

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski. Dodaj intencję modlitwy.