Skarby Kościoła 23 lutego

Telewizja Misericordia poświeciła jeden z odcinków serii Skarby Kościoła na przedstawienie sylwetki bł. Stefan Wincenty Frelichowski.

Film zrealizowała Fundacja Misericordia, autor ks. Przemysław Krakowczyk SAC, czytał Huber Zawrzykraj, realizacja Sławomir Jankowski.