ARGENTYNA. QUILMES. Pro Amico Vincenti Virgen Maria – Reina de Polonia

9 grudnia 2022 r. w Quilmes w polskim ośrodku przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęliśmy w Argentynie Dziękczynienie za 20. lecia Patrona Harcerstwa Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. dr. Sławomir Oder, postulatora procesu kanonizacyjnego błogosławionego Wicka, ks. Krzysztofa Tyliszczaka, Kapelana Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego oraz miejscowego proboszcza ks. Eros Zardini.

We Mszy św. uczestniczyli harcerki i harcerze z Argentyny, który spotykają się w polskim ośrodku w Quilmes, ich rodzice i członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH). W uroczystości uczestniczyli również przybyli do Argentyny przyjaciele harcerscy z Białorusi, Kanady, Litwy, Łotwy, Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników uroczystości należy wymienić Przewodnicząca ZHP na Litwie hm. Ewelinę Kieźuń, Wiceprzewodniczącą światowego ZHP hm. Krystynę Reitmajer, a także Przewodniczącego Okręgu ZHP Kanada, hm. Stanisława Reitmajera, Wiceprzewodniczącego Okręgu ZHP USA hm. oraz gospodarza spotkania Przewodniczącego Okręgu ZHP Argentyna hm. Andrzeja Wojno. Gościem specjalnym był siostrzeniec Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, pan Zygmunt Jaczkowski.

Kapelan Naczelny ZHP przybliżył uczestnikom uroczystości postać Błogosławionego oraz ideały harcerskie, które prowadziły go prze życie. Po mszy św. odbyło się spotkanie w salach ośrodka harcerskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie istnieje od 1935 roku. Pierwsza drużyna została założona w Berisso im. gen. Teofila Iwanowskiego przez Mieczysława Brzezińskiego. W latach 1936–1937 Antoni Bielski założył drużynę w Valentin Alsina, w Ognisku Polskim i w Dock Sud. Zbiórki odbywały się w Domu Polskim w Buenos Aires. Obecnie harcerze działają w Buenos Aires, Burzaco, Cordobie, Martin Coronado i Quilmes.

Przewodniczącym Okręgu ZHP Argentyna jest hm. Andrzej Wojno

Komendantką Chorągwi Harcerek ZHP Argentyna jest hm. Alicja Wojno

Komendantem Chorągwi Harcerzy ZHP Argentyna jest hm. Gustaw Dubnicki

10 grudnia następne spotkanie harcerzy argentyńskich z Wickiem.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”