PRO AMICO VINCENTI – Światowe Dni Młodzieży z Patronem Harcerstwa Polskiego – Lizbona 2023

Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden

Formularz zgłoszenia do konkursu

Laureaci konkursu zostaną poproszenie o przesłanie dodatkowych danych:

 • PESEL
 • data urodzenia
 • miejscowość i kraj urodzenia
 • adres do korespondencji z kodem pocztowym
 • seria i numer paszportu
 • data wystawienia paszportu
 • data ważności paszportu
 • seria i numer dowodu osobistego
 • data wystawienia dowodu osobistego
 • data ważności dowodu osobistego
 • informacje o stanie zdrowia.