Płyta „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – MT 5,9 – Bleesed are the peacemarkers”

Płyta CD „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – MT 5,9 – Bleesed are the peacemarkers” jest muzyczną opowieścią o kapłanie, błogosławionym księdzu Stefanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. Wzór pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, który nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie, potrafił być przejawem absolutnego Dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła. Który chorym i umierającym poświęcił swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Płyta powstała dzięki współpracy z wyjątkowym polskim artystą – Darkiem Malejonkiem oraz dzięki zaprzyjaźnionym z nim muzykom. W sam proces przygotowania wydarzenia zaangażowanych było ponad 15 artystów: Darek Maleo Malejonek, Boski Roman, Arkadio, Marika  Marta Kosakowska, Kasia Malejonek, Joanna Dubiela, Lilu, Aleksandra Agaciak, Adam Toczko, Angelika Korszyńska Górny, Tomacki, Dominik Dubrowski, Marianna Żołnacz, Lucyna Strzemecka, Antonina Bartyś, Neomi Górny, Dorota Frączak Federowicz oraz muzycy z Maleo Reggae Rockers. Płyta zawiera 14 specjalnie przygotowanych i zaaranżowanych utworów.

Płyta CD „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój–- MT 5,9 – Bleesed are the peacemarkers” jest częścią projektu „FRELICHOWSKI W SIECI – harcerska droga” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą.