Paczka dla dzieci z Zambii

Czy wiesz, że Błogosławiony S.W. Frelichowski marzył o misjach w Afryce? Marzył, żeby również tam mówić o Bogu, pomagać i służyć.

Wicek więziony był w tym samym czasie w obozie w Dachau, co ksiądz Adam Kozłowiecki SJ, późniejszy kardynał, który po wojnie wyjechał na misje do Afryki. Został pierwszym arcybiskupem Lusaki, stolicy Zambii. Jego wkład w rozwój tamtejszego szkolnictwa, służby zdrowia i ewangelizacji był ogromny.

Dzisiaj to wielkie dzieło rozpoczęte przez kard. Kozłowieckiego kontynuuje ksiądz Adam Pergół. W Zambii posługuje od 20 lat. Jest instruktorem harcerskim i również jemu bliska jest postać Patrona Polskich Harcerzy. Dlatego między innymi powstała w Zambii tablica, upamiętniająca postać Błogosławionego, który niewątpliwie miał wpływ na ks. Kozłowieckiego. Kardynał z dużym szacunkiem wspominał później księdza Frelichowskiego, którego nazywał świętym.

Misja powstała w 1960 roku wśród ludów BaLenje i BaLamba. Przez te wszystkie lata z krótką przerwą (1981–1986) misją opiekowali się księża z Polski.

Parafianie utrzymują się głównie z uprawy kukurydzy, słodkich ziemniaków i orzeszków ziemnych. Ogromna większość z nich żyje w skrajnym ubóstwie. Poważnym problemem w pracy duszpasterskiej jest trudna sytuacja dzieci i młodzieży, ich ogromna bieda materialna i brak edukacji. Dzieci z misji nie kończą szkoły średniej, a duża część nie kończy nawet szkoły podstawowej. W wioskach dzieci nie mają odpowiednich warunków, ani pomocy ze strony rodziców, by mogły odrobić lekcje i przygotować się na kolejny dzień do szkoły. 

Praca księdza Adama nie ogranicza się tylko do posługi duszpasterskiej, ale również obejmuje działania charytatywne. Pomaga w dożywianiu dzieci, kupuje leki dla ludzi i do małej misyjnej kliniki. Dzięki duchowej adopcji wraz z ludźmi dobrej woli opłaca szkołę dla najzdolniejszych dzieci.

Szczególnym czasem dla wszystkich parafian jest Boże Narodzenie. Jednak poza uroczystą liturgią nie świętują tego pięknego czasu. Nie mają choinki, wieczerzy wigilijnej i prezentów. Nie mają, bo ich na to nie stać. 

Dlatego serdecznie prosimy o wsparcie i włączenie się w przygotowanie paczek dla tych dzieci. Każda paczka będzie składała się z następujących produktów: ziemniaki, ryż, cukier, olej, sól, mleko, ciastka i cukierki. 

Polska misja pragnie ufundować takie paczki dla 300 dzieci. Koszt jednej paczki wyniesie w ich lokalnej walucie 200 Kwacha – odpowiednik 42 PLN.

Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą pomoc i dotację. 

Datki można przelewać na konto Fundacji Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego:
77 1160 2202 0000 0004 7481 3351

W tytule należy wpisać:
Świąteczna paczka dla dzieci z Zambii

Ksiądz Adam zapewnia o modlitwie, a dzieci okażą wdzięczność uśmiechem!

Serdecznie dziękujemy!