2021-10-02. OPOLE. Poświęcenie tryptyku z relikwiami Wicka

Fragment konferencję poprowadzonej przez dr. Roberta Zadurę
Reportaż „Harcerski tryptyk. Przez Maryję do Jezusa. CZUWAJ!” Pomysł i koncepcja hm. Leszek Krzyżanowski