OLSZTYN. Ósmy dzień nowenny

Modlitwę prowadzą przedstawiciele Warmińskiego Hufca Harcerzy „PŁOMIENIE” ZHR.

https://www.facebook.com/harcerstwo/videos/268894875253519