ROKITNO. Przekazanie relikwi do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Rokitno

21 czerwca 2020 r. w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej odbyły się centralne uroczystości odpustowe ku czci NMP z Rokitna, która jest główną patronką diecezji gorzowskiej. W tym roku były połączone z przekazaniem do sanktuarium relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Sumie odpustowej przewodniczył bp toruński Wiesław Śmigiel.

Na początku Mszy św. krewni bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przynieśli do ołtarza jego relikwie.

Wcześniej wojewoda lubuski Władysław Dajczak odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości w Rokitnie.

W homilii bp Wiesław Śmigiel przybliżył sylwetkę bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, a na zakończenie Mszy św. bp Tadeusz Lityński podziękował specjalnemu gościowi z diecezji toruńskiej za przybliżenie sylwetki bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

– Jego świadectwo życia i wiara, ofiarnej służby i męczeństwa, ale także wstawiennicza modlitwa niech wspiera nasze wierne trwanie przy Bogu i naszą służbę w naszej rodzinie, społeczeństwie, Kościele i ojczyźnie

– mówił bp Lityński. Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przekazał harcerzom ZHR i ZHP obraz bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

List Prezydenta RP na uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości odpustowych i wprowadzenia relikwii
bł. ks. Wincentego Frelichowskiego
do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
w Rokitnie

Ekscelencjo Księże Biskupie!
Szanowny Panie Wojewodo!
Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!
Drodzy Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych do Rokitna na doroczne uroczystości odpustowe. Ze wzruszeniem wspominam wizytę przed rokiem w tutejszym Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Odsłoniłem wtedy tablicę upamiętniającą Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego, który dekadę wcześniej także odwiedził to miejsce, tak ważne
dla naszych dziejów ojczystych.

Rokitno przez stulecia było ostoją polskości na zachodnich krańcach Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej stało się zaś przyczółkiem i głównym ośrodkiem życia religijnego w tym regionie, gdzie rodacy budowali nowy polski dom. Sanktuarium rokitniańskie – stolica duchowa ziemi lubuskiej – wspierało proces zakorzeniania się Polaków. To, że teraz czują się Państwo tutaj u siebie, jest w znacznej mierze zasługą duszpasterzy posługujących w tym miejscu. Chcę wyrazić najwyższe uznanie dla wszystkich wspaniałych kapłanów, którzy w tamtym pionierskim okresie formowali i umacniali kształtującą się społeczność Lubuszan. Gorąco dziękuję również kontyuującym ich misję obecnym Gospodarzom Bazyliki.

Bardzo się cieszę, że do sanktuarium zostają dzisiaj wprowadzone relikwie błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego. Są one obecne również w Pałacu Prezydenckim, dokąd trafiły w przeddzień objęcia przeze mnie Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Ufam, że nowe miejsce kultu męczennika z Dachau,
który jest patronem polskich harcerzy, przyczyni się do rozwoju skautingu w Lubuskiem i wychowania młodego pokolenia Polaków w wierności prawu harcerskiemu oraz wartościom patriotycznym i chrześcijańskim.

Mieszkańcom Rokitna i całej ziemi lubuskiej, a także pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z serca życzę wielu łask, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zobacz też: