OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – RENOWACJA HISTORYCZNYCH SZTANDARÓW HARCERSKICH Z ARGENTYNY I LITWY

Projekt obejmuje wykonanie repliki sztandaru z 1960 roku ZHP w Argentynie oraz renowację sztandaru Wileńskiej Żeńskiej Chorągwi Harcerskiej z 1929 r.  

Grupa docelowa: młodzież polskiego pochodzenia w Argentynie i na Litwie – skupiona w drużynach harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Polski z Argentyny i Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz ,społeczności Polonii w Argentynie i i Polaków na Litwie.

Po wykonaniu wszystkich prac zostaną zorganizowane uroczystości wręczenia sztandarów przy udziale należytego audytorium, co pozytywnie wpłynie na propagowanie idei i działań ZHP w Argentynie i ZHP na Litwie. Sztandar ZHP w Argentynie będzie wyeksponowany w siedzibie władz organizacji w Buenos Aires, która mieści się w Domu Polskiego Związku Polaków w Argentynie. Sztandar ZHP na Liwie zostanie wyeksponowany w siedzibie władz organizacji w Wilnie, która mieści się w Domu Kultury Polskiej.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Ocalić od zapomnienia – renowacja historycznych sztandarów harcerskich z Argentyny i Litwy

DOFINANSOWANIE
35 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
37 900 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.