Modlitwa o ustanie epidemii corona wirusa za wstawiennictwem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Błogosławiony Księże Stefanie!
Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga.
W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał.
Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś
w bezgranicznej służbie bliźniemu,
– aż do ofiary z siebie.
Przykładem kapłańskiego życia,
a w nim umiłowaniem Eucharystii,
pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie,
silnym i jasnym płomieniem Chrystusa
– darem światła napełniającego Duchem Świętym.
Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty, módl się za nami,
byśmy przeżywając czas pandemii
i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary,
ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach
by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością.
Uproś nam tę łaskę!
Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci,
odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami.

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię.
Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom.
Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami.
Amen.

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

K.      Od powietrza, głodu, ognia i wojny   W.     Wybaw nas Panie          

K.      Od nagłej i niespodzianej śmierci       W.     Zachowaj nas Panie       

K.      My grzeszni Ciebie Boga prosimy       W.     Wysłuchaj nas Panie

Święty Boże, Święty mocny…