LITWA. WILNO. Wernisaż wystawy poświęconej Patronowi Harcerstwa Polskiego Błogosławionemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu

13 maja 2022 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się wernisaż wystawy poświęconej Patronowi Harcerstwa Polskiego Błogosławionemu ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu.

Wystawę otworzył min. Jan Dziedziczak pełnomocnik Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

– Niech historia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego będzie dla nas wszystkich przykładem wierności ideałom, służby Bogu, drugiemu człowiekowi i umiłowanej Ojczyźnie – powiedział minister otwierając w Domu Kultury Polskiej wystawę pt. „Patron Harcerstwa Polskiego”.

Minister Dziedziczak życzył też harcerzom na całym świecie nieustającej motywacji w pielęgnowaniu pamięci Patrona i umacnianiu w sobie postaw, które reprezentował.

Obecny na wernisażu Prezes Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski podkreślił rolę Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie w podtrzymywaniu tożsamości narodowej młodych Polaków.

Wydarzenie odbyło się w ramach zlotu harcerskiego „Wilno – miastem Miłosierdzia”, zorganizowanego z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie we współpracy z Fundacją „Caritas Super Omnia Est” im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”