LITWA. WILNO. Uroczysta Msza św. w intencji Harcerstwa Polskiego oraz Patrona Harcerstwa Polskiego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Mszy świętej w intencji Harcerstwa Polskiego, uczestników zlotu harcerskiego „Wilno – Miasto Miłosierdzia”, a także rychłego ogłoszenia świętym ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patrona Harcerstwa Polskiego, przewodził biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej J.E. Darius Trijonis. W koncelebrze uczestniczyli ks. dr Sławomir Oder z Watykaniu, ks. por. Piotr Zamari koordynujący duszpasterstwo harcerzy w Ordynariacie Polowym Wojska polskiego oraz ks. Wiktor Kudriaszow, kapelan ZHP na Litwie. W Mszy św. oprócz licznie zebranej braci harcerskiej z Litwy, Argentyny, Kanady, Łotwy, Polski, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii uczestniczyli siostrzeńcy Błogosławionego Krzysztof i Zygmunt Jaczkowski wraz ze swoimi rodzinami.

Nabożeństwo poprzedziło wprowadzenie sztandaru Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz uroczysta procesja do kościoła.
„Drodzy Bracia i Siostry, zgromadziliśmy się tutaj, aby wspominać i dziękować Bogu za patrona polskich harcerzy bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który swoim przykładem i modlitwą pomaga nam dążyć do świętości. Błogosławiony Wincent był człowiekiem bardzo pogodnym i zawsze uśmiechniętym, towarzyskim i cenionym przez kolegów. Bardzo lubił wędrować, żeglować i śpiewać. Jan Paweł II nazwał Go heroicznym świadkiem miłości pasterskiej. Do ostatnich swoich dni pozostał kapłanem-harcerzem. Nawet w obozie koncentracyjnym czuwał przy Bogu i drugim człowieku i służył. Jego kult rozpoczął się spontanicznie w samym obozie. Wszyscy byli przekonani, że o to odszedł od nich do Boga człowiek święty. Błogosławiony Wincenty został wybrany na patrona wszystkich polskich harcerzy. Módlmy się za tym, aby bł. Wincenty przez swoje modlitwy i wstawiennictwo pomógł nam być dobrymi harcerzami i cnotliwymi chrześcijanami” – sylwetkę patrona polskiego harcerstwa przybliżył ks. biskup Darius Trijonis.

Podczas kazania ks. prałat Sławomir Oder, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, mówił, że „Wicek” jeszcze w seminarium pisał w swoim pamiętniku, że kapłan „powinien zupełnie przejąć się ideą Chrystusa, uznać ją za swoją. Wszystkie jego poczynania i wysiłki, prace i myśli, tylko koło tej idei obracać się winny. Takim kapłanem ja być muszę”. „Ksiądz Wicek pragnął świętości, chciał zostać świętym i to pragnienie towarzyszyło mu od wczesnych lat życia. Wiedział, że nie da się tego zrobić inaczej jak spędzając życie przed Tabernakulum” – mówił ks. Oder. Jak podkreślił, bł. ks. Frelichowski doskonale wiedział, że „Eucharystia jest wielką lekcją miłości Boga do człowieka”. „Bez wątpienia całe życie kapłańskie bł. ks. Frelichowskiego było naznaczone jego miłością do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pragnął z nim przebywać i pragnął jak najwięcej ludzi przyprowadzić do tego źródła życia. To pragnienie towarzyszyło mu nieustannie i nie opuściło Go nawet wśród mroków wojennej i obozowej gehenny” – mówił ks. prałat. „Miłość i pragnienie Boga była siłą Jego kapłaństwa, siłą Jego człowieczeństwa, jego apostolatu” – dodał.
Podczas Mszy Świętej do świątyni wniesiono dary oraz obraz bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego autorstwa artysty-malarza dr hab. Roberta Bluja. Obraz uroczyście poświęcony przez biskupa Dariusa Trijonisa pozostanie w kościele pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie. Poświęcone zostały także obrazki z wizerunkiem patrona harcerzy, które były po Mszy św. zostały rozdane harcerkom i harcerzom oraz wiernym uczestniczącym w nabożeństwie.

Proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie ks. Mirosław Grabowski, który sam jest związany z harcerstwem, powiedział także: „Pan Bóg tak dał, że przez swoje całe kapłaństwo, a niedługo będzie 30-lecie, przyszło się pracować z harcerzami i zawsze podziwiałem tę gotowość do wszystkiego, do pracy. Naprawdę cieszę się bardzo, że są harcerze, że to dzieło rozwija się”.

Ksiądz proboszcz przypomniał, że z historią jego parafii powiązanych jest wielu wielkich ludzi, a teraz dołączył do nich bł. ks. Frelichowski, którego obraz będzie znajdował się w kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie. „Dzisiejsze wydarzenie na pewno zostanie wpisane w historię, dlatego dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział i cieszę się, że możemy razem świętować to wydarzenie, rozszerzać harcerstwo polskie na Litwie, na które patrząc nie musimy bać się o naszą przyszłość, a to dzięki temu, że mamy dobrą przeszłość, bo nie byłoby przyszłości bez przeszłości” – mówił ks. Grabowski. Na zakończenie wyraził nadzieję, że w przyszłości w kościele zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za kanonizację Patrona Polskiego Harcerstwa.
Po akcie dziękczynienia Harcerstwa Polskiego za ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego oraz modlitwie o wstawiennictwo Błogosławionego. S.W. Frelichowskiego, ks. Piotr Zamaria odczytał list biskupa polowego Wojska Polskiego ks. Wiesława Lechowicza, skierowany do harcerzy polskich na Litwie.
Oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał chór harcerski oraz chór parafialny.

Mszę św. zakończyło błogosławieństwo relikwiami Błogosławionego oraz odśpiewanie Modlitwy Harcerskiej.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”