LITWA. WILNO. Rozpoczęcie zlotu harcerskiego „Wilno – Miasto Miłosierdzia”

12 maja 2022 roku spotkaniem zarządu Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie z instruktorami harcerskimi Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz środowisk Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Polski z Argentyny, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z Wielkiej Brytanii oraz przedstawicielami Fundacji Caritas Super Omnia Est rozpoczęliśmy zlot harcerski pod hasłem „Wilno – Miasto Miłosierdzia”. Podczas przebiegającego w braterskiej atmosferze spotkania uczestnicy zaprezentowali osiągnięcia poszczególnych środowisk harcerskich, a przedstawiciele Fundacji omówili pogram obchodów rocznicy ustanowienia Błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego (druha Wicka) Patronem Harcerstwa Polskiego.

Zlot jest jednym z czterech działań projektu „Pro Amico Vincenti”. Projekt jest realizacją obchodów 20. rocznicy ustanowienia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego oraz 20. rocznicy ostatniej harcerskiej Białej Służby ze świętym Janem Pawłem II w Polsce i zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, a także 111. rocznicy wydania przez Andrzeja Małkowskiego pierwszego rozkazu harcerskiego, uznawanego jako początek Harcerstwa Polskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie to patriotyczna organizacja wychowawcza, która od końca 1989 r. działa w środowisku młodzieży polskiej w Wilnie i na Wileńszczyźnie. W swych tradycjach nawiązuje do czasów istnienia Wileńskiej Chorągwi Harcerek i Wileńskiej Chorągwi Harcerzy sprzed II wojny światowej.

W swoich dokumentach i działaniach organizacja odwołuje się do tradycyjnych ideałów służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Do dzisiaj jest to największa organizacja harcerska na Kresach, skupiająca w swoich szeregach młodzież polską z kilkunastu środowisk. Obecnie ZHPnL skupia ponad 500 osób, aktywnie działających na rzecz środowiska polskiego i litewskiego. Organizacja pielęgnuje świadomość narodową wśród młodzieży polskiej, a jednocześnie kształtuje poczucie współodpowiedzialności za swój kraj – Litwę. W ciągu 30 lat przez harcerstwo na Litwie przeszło kilka tysięcy osób, które dobrze służą polskim sprawom. Zasilając również młode polskie elity, ZHP na Litwie ukształtowało ministrów, kapłanów dziennikarzy, nauczycieli, urzędników, rzemieślników oraz animatorów kultury. ZHP na Litwie udanie przejęła tradycje przedwojennego harcerstwa, wiodące niektóre drużyny noszą tradycyjne nazwy, między innymi godnych kontynuatorów ma legendarna „Czarna Trzynastka”. Środowisko w Nowej Wilejce pielęgnuje tradycje 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Harcerze składają wizyty w domach starców i domach dziecka, wspólnie z Domem Kultury Polskiej organizują Dni Dziecka, roznoszą paczki dla osób samotnych i potrzebujących, współpracując z Wileńskim Towarzystwem Dobroczynności. Ze skautami litewskimi corocznie organizują akcję Betlejemskie Światełko Pokoju. Od lat organizowany jest także Bieg Niepodległości.

Oprócz codziennej pracy harcerskiej co roku przygotowywane są obozy letnie, zimowiska, harcerze uczestniczą w wielu akcjach w Polsce i innych krajach zachodnich. Współorganizują konferencje skautowe i harcerskie z zaprzyjaźnionymi organizacjami na Litwie oraz z innych państw. Warto wspomnieć niesamowitą akcję „Pola nadziei”, zainicjowaną oddolnie w środowisku harcerskim, dzięki której w ostatnich latach zebrano kilkadziesiąt tysięcy euro na pierwsze na Litwie hospicjum dziecięce.

Od 13 czerwca 2021 r. Związkiem kierują władze w składzie:

  • phm. Alina Ewelina Kieżun – przewodnicząca,
  • phm. Paweł Giliauskas – wiceprzewodniczący oraz komisarz ds. zagranicznych,
  • pwd. Karina Grzybowska – Naczelniczka Harcerek,
  • phm. Artur Kołoszewski – Naczelnik Harcerzy,
  • pwd. Diana Iwaszko – Referent Zuchowy,
  • hm. Joanna Tumasz – Kwatermistrz,
  • ks. Wiktor Kudriaszow – Kapelan.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”