LITWA. WILNO. Koncert Dziękczynny za 20. lecie Patrona Harcerstwa Polskiego „Błogosławieni którzy wprowadzają pokój MT 5,9”

W sobotę 14 maja 2022 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej „Bóg jest miłością” oraz Koncert Dziękczynienia za 20. lecie ustanowieni Błogosławionego ks. phm. Wincentego Stefana Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Kolskiego.

Utwory w harcerskim wykonaniu podczas trwającej ok. godziny części festiwalowej oceniało jury złożone z wyjątkowych gości. W skład komisji weszli: s. Michaela Rak – założycielka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II i wieloletni przewodniczący ZHPnL – Adam Błaszkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego bł. Frelichowskiego – ks. Sławomir Oder, Krystyna Małkowska-Żaba – wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich, muzyk Dariusz Maleo Malejonek i Zygmunt Jaczkowski – krewny bł. Frelichowskiego, prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Tytuł koncertu, który odbył się po festiwalu, to cytat z Ewangelii św. Mateusza Rozdział 5, Wiersz 9. Koncert poświęcony został Błogosławionemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu kapłananowi – harcerzowi – męczennikowi. Koncert był muzyczną opowieścią o niezwykłym kapłanie – męczenniku – harcerzu w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. Koncert przygotowany został przy współpracy artystycznej Darka MALEO Malejonka i zaprzyjaźnionych z nim artystów. Wystąpili Darek Maleo Malejonek, Ewelina Saszenko, Angelika Górny, Marta Kosakowska MARIKA, Kasia Malejonek, Ewa Szturo, Bosski Roman, Tomacki, Tomasz Drozdek T.ETNO, a także Kazek Hojna, Ewelina Adamus i Jakub Kaleta czyli „Tańce Lednickie” oraz harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

W imieniu organizatorów: Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie i Fundacji Caritas Super Omnia Est dziękujemy artystom za swoje świadectwo oraz wszystkim za obecność na naszym koncercie.

W imieniu organizatorów serdecznie podziękowania kierujemy w stronę gospodarza miejsca.
Specjalne podziękowania dla dyrekcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Dziękujemy za udzielone wparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Transmisję festiwalu można obejrzeć na fb TVP Wilno

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”