LITWA. WILNO. Dziękczynienie za 20. lecie Patrona Harcerstwa Polskiego

W dniach 11–15 maja 2022 roku odbył się Zlot Dziękczynienia za 20-lecie Patrona Harcerstwa Polskiego. Relacje z jego przebiegu zamieściło TVP Wilno oraz Wilnoteka.

Relacja TVP Wilno ze Zlotu harcerzy w Wilnie

Relacja TVP Wilno: Wilno ZHP na Litwie jest gospodarzem wyjątkowego wydarzenia

Relacja Wilnoteki: W Wilnie spotkali się harcerze z całego świata

Msza św. na zakończenie Zlotu

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”