LITWA. Przekazanie odrestaurowanego sztandaru

Przedwojenny sztandar Wileńskiej Żeńskiej Chorągwi Harcerskiej, aby nie uległ całkowitemu zniszczeniu został poddany renowacji. Sztandar został wręczony w harcerkom 1929 r. Prawdopodobnie w 1945 r. został wywieziony z zajętego przez wojska sowieckie Wilna do centralnej Polski i ukryty w Łagiewnikach pod Krakowem. Szczęśliwie odnaleziony, został przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie podczas Zlotu 100-lecia Harcerstwa, który odbył się w 2011 r. w Łagiewnikach. Ze względu na liczne porwania i przetarcia oraz rozkład materiału, z którego jest wykonany (butwienie) wymagał bardzo szybkiej renowacji. Renowacja to skuteczna metoda na przywrócenie mu dawnej świetności. Metoda ta polega na zabezpieczeniu istniejących haftów i uzupełnienie ubytków, które w nich powstały, po przeniesieniu ich na nowe płótna.

W 2023 r. ze względu na bardzo duże zniszczenia sztandaru ZHP na Litwie , dokonano jego renowacji, w tym dodatkowych prac zabezpieczających butwiejący materiał. Prace nad renowacją okazały się bardziej czasochłonne niż zakładano. Przeprowadzone prace pozwoliły na kompleksowe oczyszczenie tkaniny z pyłu i kurzu przy użyciu mikro-odkurzacza ze specjalistyczną końcówką, a następnie na czas czyszczenia na mokro odłączono od całości wszystkie aplikacje i hafty. Po zakończeniu czyszczenia tkaninę poddano procesowi suszenia. Kolejnym etapem była konserwacja igłowa polegająca na zabezpieczeniu haftów oraz aplikacji. Ze względu na bardzo zły stan zachowania sztandaru, podstawowym celem było przeprowadzenie prac konserwatorskich, a co za tym idzie, powstrzymanie dalszej destrukcji obiektu. Poprzez m.in. oczyszczenie, wzmocnienie płatu tkaniną dublującą. Pracę konserwacyjne wykonała pani Joanna Sielska-Melchiori – dyplomowany konserwator dzieł sztuki – tkanin zabytkowych wykonująca konserwacje tkanin dla muzeów państwowych. 

Odnowiony sztandar został wręczony harcerkom z Wileńszczyzny w Katedrze Polowej Wojsk Polskiego podczas Roku Dziękczynienia za ustanowienie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskich harcerzy, w którym wzięli udział się harcerze, skauci i ich kapelanów m.in. z Australii, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Sztandar zostanie wyeksponowany w siedzibie władz organizacji w Wilnie, która mieści się w Domu Kultury Polskiej.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Ocalić od zapomnienia – renowacja historycznych sztandarów harcerskich z Argentyny i Litwy

DOFINANSOWANIE
35 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
37 900 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.