Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj, nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, który wyniosłeś do chwały ołtarzy błogosławionego Stefana Wincentego i zawierzyłeś nam dar Jego beatyfikacji, módl się za nami.

Błogosławiony Męczenniku, Stefanie Wincenty, módl się za nami.

Od lat młodzieńczych gorliwe szukający woli Bożej, módl się za nami.

Przyjacielu i Naśladowco Chrystusa, módl się za nami.

Rozmawiający z Chrystusem Ukrzyżowanym i chroniący się w Jego ranach, módl się za nami.

Napełniony radością Ducha Świętego, módl się za nami.

Zakochany w Eucharystii, módl się za nami.

Od najmłodszych lat oddany Maryi, módl się za nami.

Szukający siły w modlitwie, módl się za nami.

Wytrwały w zdobywaniu cnót, módl się za nami.

Miłośniku ewangelicznego posłuszeństwa, módl się za nami.

Wzorze czystości, módl się za nami.

Przykładzie ubóstwa, módl się za nami.

Pokorny w służbie Bogu i ludziom, módl się za nami.

Obrońco wiary i obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami.

Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.

Patronie harcerstwa polskiego, módl się za nami.

Zatroskany o rodziny, módl się za nami.

Rozradowany w Bogu duszpasterzu, módl się za nami.

Wrażliwy sługo ubogich, módl się za nami.

Gorliwy spowiedniku, lekarzu i przewodniku dusz, módl się za nami.

Przyjacielu chorych, strapionych i opuszczonych, módl się za nami.

Przywracający chęć do życia zagubionym w ciemnościach rozpaczy, módl się za nami.

Niosący nadzieję i pociechę konającym, módl się za nami.

Patronie dobrej śmierci, módl się za nami.

Wierny do końca Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, módl się za nami.

Chwało ziemi chełmińskiej, ofiaro Bogu przyjemna, módl się za nami.

Świadku Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Apostole Bożego Pokoju, módl się za nami.

Kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami.

Abyśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej, módl się za nami.

Abyśmy w powołaniu naszym do śmierci wytrwali, módl się za nami.

Abyśmy za naszych dni cieszyli się pokojem, módl się za nami.

Abyśmy otrzymali to, o co Boga za Twoim wstawiennictwem prosimy, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Prowadzący:
Módl się za nami błogosławiony Stefanie Wincenty.

Wierni:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Prowadzący:
Módlmy się. Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogosławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczenniku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości pasterskiej, spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu potrafili wytrwać pośród przeciwności tego świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wierni:
Amen.