LITWA. WILNO. Kościół Wszystkich Świętych i klasztor karmelitów

Kościół Wszystkich Świętych w Wilnie

Kościół Wszystkich Świętych
Rudninku 20/1
LT-01135 Wilno, Litwa

Barokowy Kościół Wszystkich Świętych i klasztor stanowiły drugą po kościele i klasztorze św. Jerzego fundację dla ojców karmelitów trzewiczkowych. Fundatorem był sekretarz króla Zygmunta III Wazy Wojciech Chludziński. Kościół został wybudowany w stylu barokowym i konsekrowany w 1631 przez biskupa Abrahama Woynę. Spłonął razem z klasztorem podczas najazdu wojsk cara Aleksego Michajłowicza Romanowa w 1655. Po wypędzeniu agresorów karmelici odbudowali kościół i klasztor.

W latach 1733–1749 pod kierunkiem ks. Idziego Polkiewicza dobudowano z boku kościoła wieżę-dzwonnicę. Przebudowano też wnętrze w stylu rokokowym, wstawiając czternaście ołtarzy zachowanych do dziś. Ołtarz główny został poświęcony, podobnie jak i cały kościół, Wszystkim Świętym. W chwili pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. w klasztorze, stanowiącym ośrodek litewskiej prowincji zakonu karmelitów, żyło 54 zakonników. W 1779 r. przeprowadzono restaurację świątyni pod kierunkiem mistrza Jana Krasowskiego. W 1810 r. przy kościele erygowano nową parafię, w 1859 r. wnętrza zostały ozdobione polichromiami[1]. Karmelici przetrwali w klasztorze do roku 1885, kiedy ich zakon został zlikwidowany. W 1904 r. dokonano niefortunnej renowacji kościoła, malując ołtarze jaskrawymi barwami. Po 1945 r. kościół został zamknięty, a w latach 80. urządzono w nim Muzeum Litewskiej Sztuki Ludowej.

We wrześniu 1991 r. został zwrócony katolikom. Rozpoczęto jednocześnie jego renowację. Zaginione obrazy zastąpiono nowymi. Nabożeństwa w kościele są odprawiane w językach polskim i litewskim

Podczas niemieckiej okupacji koło kościoła znajdowało się wejście do getta. Proboszcz parafii pomagał Żydom.

Harcerze i harcerki z Wilna i Wileńszczyzny spotkali się w niedzielę, 16 czerwca 2013 roku w kościele pw. św. Filipa i Jakuba na Mszy św., podczas której zostały przekazane relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. Relikwie oraz specjalnie wykonany dla nich relikwiarz wniósł do kościoła dominikanin o. Jerzy Latawiec, kapelan Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

W dniach 6-9 czerwca przedstawiciele harcerzy ZHPnL gościli w Toruniu – mieście, które wraz z Chełmżą obchodziło uroczystości 100-lecia urodzin błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podczas Mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie błogosławiony Frelichowski w latach 1938–1939 był wikariuszem, dla harcerzy Związku Polskiego na Litwie oraz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju z siedzibą w Londynie zostały przekazane relikwie błogosławionego kapłana, patrona polskiego harcerstwa.

„Relikwie błogosławionego – to symbol jego obecności wśród tych, którzy za jego wstawiennictwem będą wypraszać łaski u Pana Boga. Wierni, skupiając uwagę na życiu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, mogą czerpać naukę dla swego życia” – powiedział o. Jerzy, podkreślając, że obecność relikwii w Wilnie jest okazją do zorganizowania nabożeństwa wśród harcerzy ku czci ich patrona.

Podczas Mszy św. harcerze i harcerki zatroszczyli się o upiększenie liturgii śpiewem, włączyli się w czytanie Słowa Bożego. Podczas homilii o. Jerzy podkreślił znaczenie służby w życiu błogosławionego i każdego chrześcijanina.

Prawdziwy żal za grzechy wymaga skruchy i pokory. Przykład życia błogosławionego Frelichowskiego pokazuje nam, jak poprzez oddaną służbę bliźniemu można osiągnąć świętość

– mówił kaznodzieja, zachęcając do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego oraz modlić się o jego kanonizację.

Po Mszy św. kapłan udzielił błogosławieństwa relikwiami bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, po czym harcerze zaprosili wszystkich wiernych do utworzenia harcerskiego kręgu.

Relikwie, przekazane do Wilna zawierają cząstkę palca błogosławionego. Opiekunem relikwiarza będzie kapelan Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. W najbliższym czasie – miejscem jego pobytu będzie kościół dominikański pw. św. Filipa i Jakuba w Wilnie. Obecnie relikwie znajdują sie w kościele Wszystkich Świętych w Wilnie.