WIELKA BRYTANIA. LONDYN. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli

Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Londynie

St.Andrew Bobola’s R. C. Polish Church
Leysfield Road, Hammersmith, W12

Kościół w zachodnim Londynie w dzielnicy Hammersmith and Fulham

Emigracja polska zakupiła kościół w 1961. Kościół poświęcony w 1962, otrzymał wezwanie św. Andrzeja Boboli w Archidiecezji westminsterskiej. Chronologicznie był to drugi kościół polskiej społeczności w Londynie.

Służył przede wszystkim byłym Sybirakom, a także żołnierzom PSZ osiadłym w Londynie i z tego względu zyskał nieformalne miano kościoła garnizonowego. Pierwszym proboszczem z Polskiej Misji Katolickiej był od 1961 do 1979 ks. Kazimierz Sołowiej (1912–1979) a wikariuszem, ks. Kazimierz Krzyżanowski (1906–1988), były jeniec KL Dachau. Drugim proboszczem był od 1979 do 1991 ks. Witold Jarecki, trzecim od 1991 do 2003 ks. Ryszard Juszczak, czwartym od 2003 do 2010 ks. Bronisław Gostomski (zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010), piątym został ks. Marek Reczek.

14 grudnia 1986 bp Szczepan Wesoły odprawił mszę św. z okazji jubileuszu 25-lecia kościoła.

Wnętrze zaprojektował Aleksander Klecki i rzeźbiarz Tadeusz Zieliński. Witraże upamiętniają walki oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Początkowo istniały cztery witraże, a 14 grudnia 1986 poświęcono witraż św. Kazimierza dla uczczenia ks. Kazimierza Sołowieja.

W  prawej nawie od wejścia znajduje się kaplica Matki Boskiej Kozielskiej, zaprojektowana przez Marylę i Marka Jakubowskich.

Centralnym punktem tej kaplicy jest, ukoronowany w 1997 przez papieża Jana Pawła II, oryginalny obraz przywieziony z Kozielska Matki Boskiej Kozielskiej.

Od 2013 r. w kościele znajdują się relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, które ordynariusz toruński bp Andrzej Suski podarował Związkowi Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.

Kościół jest uważany za zabytek architektury i jest zapisany w rejestrze Hammersmith and Fulham Historic Buildings Group.