KALISZ. Kaplica „Męczeństwa i Wdzięczności” w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Kaplica powstała ona w 1970 roku z inicjatywy księży, którzy przeżyli Dachau. Oprócz naszego Patrona zamieszczono w niej nazwiska blisko 1800 zamordowanych kapłanów oraz kleryków diecezjalnych i zakonnych.

Do kaplicy prowadzi ogrodzenie imitujące druty kolczaste i kamienna tablica z napisem „Świętemu Józefowi w pokornej podzięce za wyzwolenie z otchłani śmierci ku uczczeniu zamęczonych i zmarłych braci kapłani, którzy doczekali srebrnego jubileuszu wyzwolenia z Dachau 1945 – 29 IV – 1970”. Kaplicę wybudowaną w 25. rocznicę cudownego uwolnienia, poświęcił Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński w obecności kardynała Karola Wojtyły. Składa się ona z dwóch części: pierwszej, w której do dziś oglądać można wiele pamiątek obozowych przekazanych przez więźniów, i drugiej, w której ocaleni kapłani gromadzili się na modlitwie i gdzie odprawiane są Msze św. dla pielgrzymów oraz harcerzy.

W Diecezji Kaliskiej 23.12.2022 roku rozpoczęła się sztafeta modlitewna z racji jubileuszu 20-lecia patronalnej opieki bł. Druha Wicka nad harcerstwem w Polsce.

Wprowadzenia Relikwii bł. ks .Stefana Wincentego Frelichowskiego do Narodowego Sanktuarium św. Józefa, które zostało zamieszczone w kalendarzu naszej diecezji (luty 2023).