JASTRZĘBIE. Obchody 20. rocznicy beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Jastrzębiu

23 lutego 2019 r. w kościele parafialnym w Jastrzębiu Mszy św. ku czci bł. ks. Frelichowskiego przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bartosz Fiałkowski – wikariusz z parafii w Boluminku. We Mszy św. uczestniczyli harcerze ZHP hufca Brodnica, dwa poczty sztandarowe oraz harcerze seniorzy.  Na Eucharystię przybyła licznie młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, która pragnie pozostać wierna ideałom bł. ks. S. W. Frelichowskiego.