JASTRZĘBIE. Kościół Nawiedzenia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wieś Jastrzębie nr 7, Jastrzębie 87-322, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko-toruńskie

Jastrzębie sięga swą historią 1239 r.  Nazwa pochodzi od zajęcia mieszkańców osady służebnej – hodowla jastrzębi w celach łownych, których używano podczas polowań na drobną zwierzynę np. zające. Inną hipotezą jest stworzenie nazwy przez pierwszych osadników, którzy podczas karczowania lasów znajdowali liczne gniazda lęgowe jastrzębi. 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Jastrzębiu, założona na początku XIV w., stała się własnością biskupów płockich i do 1818 r. należała do diecezji płockiej. O obecna świątynia pochodzi z 1821 r. 4 maja 1992 roku otwarto wystawę droga krzyżowa od człowieczeństwa do wieczności poświęconą słudze bożemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu autorstwa Grażyny Zielińskiej – był to moment rozpoczęcia w parafii modlitw o rychłą beatyfikację diecezjalnego sługi bożego.

25 września 1999 roku wystosowano pismo do biskupa toruńskiego z prośbą o nadanie drugiego tytułu i odpustu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego dla kościoła w Jastrzębiu.

Podczas uroczystego nabożeństwa 2 grudnia 1999 r. biskup ordynariusz diecezji bp Andrzej w obecności dziekana ks. Prałata Bolesława Lichnerowicza, ks. kanonika Franciszka Lisińskiego oraz siostry błogosławionego pani Marcjanny Jaczkowskiej i rzeszy wiernych nadał parafii tytuł drugiego patrona  bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy.

2 lipca 2000 r. podczas odpustu parafialnego  uroczyście przekazano kościołowi relikwie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

23 lutego 2004 roku do parafii trafiła bulla beatyfikacyjna uznająca cnoty inspirowane doświadczeniem religijnym bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego za godne publicznego kultu w skali lokalnej.

W północnym, bocznym  ołtarzu zawieszony jest obraz Serce Jezusa z 1966 roku autorstwa ks. Franciszka Znanieckiego, zasłonowy obraz to portret błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego autorstwa Grażyny Zielińskiej, a w zwieńczeniu Ukrzyżowanie w otoczeniu figur złego i dobrego łotra.

Na terenie przykościelnym znajduje się drewniana dzwonnica zbudowana w 1. połowie XIX w., odremontowana w 1993 r., wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, szalowana. W niej zawieszony późnogotycki dzwon z 1510 r. z minuskułowym napisem O REX GLORIE(CHRISTE)XPE VENI CUM PACE MARIA oraz 100 kg dzwon Bł. ks. S. W. Frelichowskiego z 1997 roku.

W kościele jastrzębskim w czwartki  jest odmawiana  nowenna ku czci błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.