DZIĘKCZYNIENIE ZA PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO W AUSTRALII

Zadanie jest kontynuacją projektu PRO AMICO VINCENTI zrealizowanego w roku 2022 przez Fundację „Caritas Super Omnia Est” im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022. Program został przygotowany wokół przypadającej 20. rocznicy ustanowienia przez Stolicę Apostolską Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Rok 2023 roku będziemy obchodzić jako dziękczynienie za ustanowienie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. To także rok 110. urodzin Stefana Wincentego. Projekt ten będzie zwieńczeniem roku Patrona Harcerstwa Polskiego. Zadanie będzie realizowane w dniach 12-18 grudnia 2023 r. w formie wakacyjnego spotkania polskich harcerzy z Australii połączonego z aktywnościami szerzącymi wiedzę o Stefanie Wincentym Frelichowskim.

W projekcie weźmie udział ok. 500 osób reprezentujących Związek Harcerstwa Polskiego w Australii, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz przedstawiciele ZHP działającego poza granicami Polski z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i Argentyny, a także harcerstwa Polskiego z Ukrainy.

W projekcie weźmie udział ok. 500 osób reprezentujących Związek Harcerstwa Polskiego w Australii, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz przedstawiciele ZHP działającego poza granicami Polski z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i Argentyny a także harcerstwa Polskiego z Ukrainy.

Projekt Dziękczynienie za Patrona Harcerstwa Polskiego w Australii umożliwi konsolidację środowiska młodzieży harcerskiej w Australii ale też konsolidację środowiska australijskiego ze środowiskami polskimi z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Argentyny, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA . Pojawi się też możliwość wzajemnej prezentacji osiągnięć poszczególnych środowisk harcerskich.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
DZIĘKCZYNIENIE ZA PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO W AUSTRALII

DOFINANSOWANIE
145 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
156 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.