WIELKA BRYTANIA. FENTON. Dziękczynienie za 20. lecie Patrona Harcerstwa Polskiego

W niedzielę 4 września 2022 r. odprawiona została dziękczynna Msza św. za 20-lecia obecności Patrona Harcerstwa Polskiego. W Eucharystii uczestniczyli druhny i druhowie z Okręgu Wielka Brytania Związku Harcerstwa Polskiego z Przewodniczącym hm. Markiem Szablewskim oraz z członkami Naczelnictwa na czele. Swoją obecnością na uroczystościach zaszczycił nas Konsul RP w Londynie pan Patryk Gowin. Obecny był także przewodniczący Okręgu ZHP Wielka Brytania, hm. Aleksander Szwagrzak Komendant Stanicy, hm. Wacław Mańkowski oraz siostrzeniec Błogosławionego pan Zygmunt Jaczkowski, prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est

Na Mszy Świętej obecne były relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego. W procesji z darami złożone zostały przez Prezesa Fundacji  Caritas Super Omnia Est, Zygmunta Jaczkowskiego oraz artysty malarza z Grodna, Andrzeja Filipowicza obrazy olejne przedstawiające błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego autorstwa właśnie Andrzeja Filipowicza.

Po mszy świętej odbył się specjalnie przygotowany na warsztatach w dniu 3 września koncert poświęcony Wickowi. Na scenie wystąpili m.in.: Darek Maleo Malejonek, Kasia Malejonek, Roman Bosski, Tomacki i Ewelina Adamus, a także zuchenki i zuchy oraz harcerki i harcerze z Okręgu ZHP Wielka Brytania. Uczestnicy koncertu świetnie się bawili prezentując umiejętności nabyte podczas warsztatów. W niedzielę miał miejsce także doroczny Festyn, organizowany od wielu lat w Fenton w pierwszą niedzielę września. Kolejny Dzień Harców z Wickiem zakończyło obrzędowe ognisko z gawędą hm. Marka Szablewskiego, Przewodniczącego ZHP.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”