Książki

S.W. Frelichowski Pamiętnik Diary

Najnowsze wydanie Pamiętnika błogosławionego S.W. Frelichowskiego z tłumaczeniem na język angielski. NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI Audiobook z Patronem Harcerstwa Polskiego DOFINANSOWANIE 200 000 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 210 520 zł ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE...

Duc In Altum

Najnowsza książka bp Sławomira Odera w wersji polsko i angielsko języcznej.   NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI Audiobook z Patronem Harcerstwa Polskiego DOFINANSOWANIE 200 000 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 210 520 zł ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST...

„Guziki sutanny” / „Die Knöpfe der Soutane”

Das Buch „Die Knöpfe der Soutane” basiert auf Material, das im Seligsprechungsprozess verwendet wurde. Das Buch macht junge Menschen mit der Person des seligen Pater Stefan Wincenty Frelichowski bekannt. Der Autor des Buches ist...

„CZUWAJCIE MT 24,42”

Album „Czuwajcie MT 24,42” to specjalnie przygotowany album, ukazujący fenomen harcerskiej Białej Służby. To powrót do korzeni, do harcerskich spotkań ze Świętym Janem Pawłem II w 100-lecie jego urodzin. To przypomnienie tych ważnych słów...

„Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

„Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik”

Książka „Nasz Wicek – harcerz, kapłan, męczennik” ukazała się 2013 roku z okazji 100 rocznicy urodzin ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Autorką tego opracowania jest Aleksandra Zapotoczny, która przy publikacji współpracowała z Markiem Różyckim....