AUSTRALIA. 2023-12-17. Wprowadzenie relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne)

Wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia za Patrona Harcerstwa Polskiego, który ustanowiony został przez bp Wiesława Lechowicza – Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy była uroczystość wprowadzenie relikwiarza z relikwiami pierwszego stopnia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne) podczas uroczystej Mszy św. w dniu 17 grudnia 2023 r.

W relikwiarzu jest cząstka kostki z palca prawej ręki błogosławionego. W KL Dachau współwięźniowie byli przekonani o świętości 32 letniego księdza. Kiedy umarł władze obozowe pozwoliły więźniom na ostanie pożegnanie tego wyjątkowego człowieka. Współwięźniowie przekonani o konieczności zachowania jego cząstki dla przyszłego kultu wykonali pośmiertną maskę gipsową, w którą wklejono dwie kosteczki z palców prawej ręki. Ręki w której kapłan trzyma hostię podczas konsekracji. Maska wraz z zapisanym pamiętnikiem świętości życia obozowego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego została zabezpieczona i zakopana. Po wojnie ojciec Marian Żelazek odnalazł zakopane relikwie i podarował je matce w ich opinii świętego człowieka.

Relikwie zostały wręczone w obecności ks. Kamila Żyłczyńskiego proboszcza Sanktuarium oraz hm. Marysi Nowak przewodniczącej Okręgu ZHP Australia a także licznie przybyłych przedstawicieli harcerstwa z Melbourne, Brisbane i Sydney do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne) dla ZHP Australia przez bp Sławomia Odera – postulatora procesu kanonizacyjnego św. Jana Pawła II oraz procesu beatyfikacyjnego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Zygmunta Jaczkowskiego – siostrzeńca błogosławionego, oraz ks. Krzysztofa Tyliszczaka  – Kapelana Naczelnego ZHP działającego poza granicami kraju. Jest to dar fundacji Caritas Super Omnia Est  dla ZHP Australia. Ofiarowane zostały też olejne obrazy błogosławionego autorstwa Andrzeja Filipowicza – artysty malarza z Grodna, namalowane specjalnie na grudniową uroczystość z przeznaczeniem dla trzech środowisk harcerskich ZHP Australia: w Melbourne, Sydney i Brisbane.

Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie wystawy „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski w Niemieckim Obozach Zagłady; FORT VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Dachau”, którą otworzy siostrzeniec Błogosławionego Zygmunt Jaczkowski oraz koncert „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój MT 5,9” w wykonaniu Draka Malejonka i przyjaciół.

Wystawa to opowieść o błogosławionym kapłanie i harcerzu, w którego duszy nigdy nie zgasła nadzieja i harcerski zapał. To historia o heroicznym życiu Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego sam św. Jan Paweł II pozostawił całej rodzinie harcerskiej jako Patrona: „Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.

Był on wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.

Uroczystości odbyły się dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2023-12-16. Warsztaty

2023-12-27. Uroczysta Msza Święta z wprowadzeniem relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

2023-12-17. Wystawa

2023-12-17. Koncert

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Dziękczynienie za Patrona Harcerstwa Polskiego w Australii

DOFINANSOWANIE
145 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
156 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.