AUDIOBOOK Z PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO

Zadanie będzie realizowane poprzez 1. Wydanie książki „Stefan Wincenty Frelichowski. Pamiętnik” w języku polskim i angielskim; 2. Wydanie audiobooka książki „Stefan Wincenty Frelichowski. Pamiętnik” w języku polskim i angielskim; 3.Wydanie książki „Duc in altum ” – Duchowy dialog św. Jana Pawła II z bł. księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim”, autor ks. dr. Sławomir Oder, w języku polskim i angielskim; 4. Wydanie audiobooka „Duc in altum. Nie zadowalajcie się przeciętnością. Uczyńcie z waszego życia arcydzieło! – Duchowy dialog św. Jana Pawła II z bł. księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim” autorstwa ks. dr. Sławomira Odera, w języku polskim i angielskim;Książka „Stefan Wincenty Frelichowski. Pamiętnik”. Publikacje wydane w ramach realizacji zadania zostaną przekazane młodzieży harcerskiej z całego świata skupionej głownie w Związku Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami Polski, tj. z Australii, Kanady, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ale także na Litwę , Ukrainę i Łotwę.

Zadanie jest kontynuacją projektu „PRO AMICO VINCENTI” zrealizowanego w roku 2022 przez Fundację „Caritas Super Omnia Est” im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 oraz wpisuje się w przypadającą w 2003 r. 20. rocznicę ogłoszenia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego oraz obchodów roku 2023 jako DZIĘKCZYNIENIE za ustanowienie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego przez organizacje harcerskie na całym świecie.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Audiobook z Patronem Harcerstwa Polskiego

DOFINANSOWANIE
200 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
210 520 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.