ARGENTYNA. Wykonanie repliki historycznego sztandaru dla ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie otrzymał replikę swojego historycznego sztandaru z 1960 r. Przekazanie sztandaru ZHP w Argentynie nastąpiło10 grudnia 2023 roku w Lujan podczas 114. Pielgrzymki Polonijnej w Argentynie do sanktuarium Matki Bożej w Lujan. W sanktuarium Matki Bożej w Lujan bp Wiesław Lechowicz odprawił Mszę świętą, podczas której poświęcił nowy sztandar ZHP Okręg Argentyna.

Podczas homilii wygłoszonej w trakcie Mszy świętej biskup zwrócił uwagę na cztery cechy, którymi winni odznaczać się harcerze i wszyscy, którym jest drogie polskie i chrześcijańskie dziedzictwo, a mianowicie: służba, odwaga bycia sobą, gorliwość apostolska oraz gotowość do poświęcenia, nie wyłączając możliwości męczeństwa. Wzorem takiej postawy byli, jak wskazał bp Lechowicz, św. Jan Chrzciciel, Maryja – Matka Jezusa oraz patron ZHP, bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Większością tych cnót odznaczał się również płk Sobociński. – Takich Polaków potrzebuje Polska, tak w kraju jak i za granicą. Takich harcerzy potrzebuje ZHP. Takich osób potrzebuje Polonia w Argentynie – podkreślił biskup polowy.

Na zakończenie Eucharystii bp Lechowicz wręczył pamiątkowe ryngrafy Ordynariatu Polowego przedstawicielom ZHP w Argentynie. Po mszy św. harcerski i harcerze zeszli do katakumb i oddali chołd Matce Boskiej Częstochowskiej.

Replikę sztandaru wykonała pani Joanna Sielska-Melchiori  dyplomowany konserwator dzieł sztuki i tkanin zabytkowych, wykonująca konserwacje tkanin dla muzeów państwowych, wiernie odtwarzając poszczególne elementy wykonane ręcznie.

Związek Harcerstwa Polskiego w Argentynie istnieje od 1935 roku. Pierwsza drużyna powstała w Berisso założona przez Mieczysława Brzezińskiego im. gen. Teofila Iwanowskiego. Od 1953 roku do dziś praca harcerska jest prowadzona w trzech jednostkach w Buenos Aires: Maciaszkowie, POM w Burzaco, w Ezpeleta-Quilmes oraz Rosario, Santa Fe i w prowincji Cordoba.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Ocalić od zapomnienia – renowacja historycznych sztandarów harcerskich z Argentyny i Litwy

DOFINANSOWANIE
35 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
37 900 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.