WIELKA BRYTANIA. FENTON. Odsłonięcie wystawy poświęconej patronowi Harcerstwa Polskiego

„Jan Paweł II wyraźnie wskazał harcerzom na całym świecie: »Niech to będzie wasz patron, ten jeden z was, który oddał życie za obcych ludzi w Dachau, niech będzie patronem harcerstwa polskiego«. I bardzo się cieszę, że wokół tego wielkiego człowieka, wielkiego błogosławionego, harcerze polscy na całym świecie budują swoją tożsamość” – powiedział siostrzeniec Błogosławionego dh Zygmunt Jaczkowski, prezes Funadcaji Caritas Super Omnia Est otwierając wystawę w Stanicy Harcerskiej. Podczas nabożeństwa czerwcowego w Toruniu w 1999 roku, Jan Paweł II nazwał go „heroicznym świadkiem miłości pasterskiej”. Do ostatnich swoich dni pozostał kapłanem-harcerzem. 22 lutego 2003 r., w Dniu Myśli Braterskiej w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie, przedstawiciele harcerstwa z kraju i z zagranicy odebrali dokumenty, mocą których, błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski został uznany patronem polskich harcerzy.

Otwarcie wystawy było częścią Zjazdu Poobozowego młodzieży Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspach Brytyjskich pod hasłem „Harce z Wickiem”.

Harcerski i harcerze otrzymali foldery wystawy.