Album „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Blessed, are the Peacemakers MT 5,9”

W roku 2020 obchodzimy 75. rocznicę odejścia do Domu Ojca błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Stąd nasza propozycja przygotowania albumu „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Blessed, are the Peacemakers MT 5,9”.

Album „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Blessed, are the Peacemakers MT 5,9” jest poświęcony niezwykłej postaci błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana–męczennika–harcerza. W albumie została przedstawiona historia jego wyjątkowego i heroicznego życia. Jest to opowieść o człowieku, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. To opowieść o kapłanie, błogosławionym księdzu Stefanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. Wzór pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie, człowieka który potrafił być przejawem absolutnego Dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła, który chorym i umierającym poświęcił swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Sam tytuł albumu jest cytatem zaczerpniętym z homilii Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej podczas uroczystości beatyfikacyjnych Stefana Wincentego Frelichowskiego 7 czerwca 1999 roku na lotnisku w Toruniu. Istotne jest rozpowszechnienie historii tego polskiego księdza, który więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, wykazał się heroizmem i przede wszystkim człowieczeństwem w nieludzkich warunkach.

Stefan Wincenty jest Patronem Polskiego Harcerstwa i w sposób niepowtarzalny jednoczy wszystkich bez względu na organizacje, środowiska czy kraj zamieszkania. Stąd też album, który w rozdziale: Patron Harcerstwa Polskiego ukazuje zaangażowanie środowisk harcerskich na całym świecie w budowanie kultu błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Dzieje się to od momentu beatyfikacji – Światowy Zlot ZHP w Kanadzie w roku 2000, potem uroczystość ogłoszenia Patrona Harcerstwa Polskiego w roku 2003, Światowy Zlot ZHP działającego poza Polską w Zegrzu pod Warszawą w 2004 r. czy wreszcie kolejny Światowy Zlot ZHP w USA w roku 2006. Szczególny wymiar przybiera rok 2013, w którym relikwie błogosławionego otrzymują ZHP na Litwie oraz ZHP działające poza granicami Polski. W sposób niezwykły po całym harcerskim świecie przebiega peregrynacja relikwii błogosławionego, którą ten album opisuje. Jest dokumentacja z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Argentyny, Australii, Kanady, USA a nawet z Zambii. W roku 20-lecia beatyfikacji Stefana W. Frelichowskiego Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek wraz z kopertą, poświęcony tej wyjątkowej osobie, co również pokazujemy w albumie.

Dużą wartością albumu są grafiki polskiego artysty malarza z Grodna Andrzeja Filipowicza. Jego autorstwa jest również okładka albumu oraz przedstawiany znaczek Poczty Polskiej.

Niech historia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego będzie dla nas wszystkich przykładem wierności ideałom, służby Bogu, drugiemu człowiekowi i umiłowanej Ojczyźnie. Mam nadzieję że dzięki temu albumowi Jego historia życia dotrze do jak najszerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza harcerzy, zarówno w Polsce jak i za granicą i będzie inspirowała kolejne pokolenia młodych Polaków do służby Bogu i na rzecz naszej Ojczyzny – Polski.

To słowa pana ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. To dzięki finansowaniu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą ten album mógł powstać.

Całość stanowi 260 kolorowych stron, oprawionych w twardą oprawę z obwolutą.