„CZUWAJCIE MT 24,42”

Album „Czuwajcie MT 24,42” to specjalnie przygotowany album, ukazujący fenomen harcerskiej Białej Służby. To powrót do korzeni, do harcerskich spotkań ze Świętym Janem Pawłem II w 100-lecie jego urodzin. To przypomnienie tych ważnych słów Świętego Jana Pawła II, kierowanych do harcerek i harcerzy. Drogowskazów, które pozostawił po sobie Święty Papież na harcerskiej drodze Białej Służby.

Czuwajcie MT 24,42 – to pierwsze Czuwajcie w Świętej Ewangelii. To także pierwsze przesłanie płynące ze spotkania na Jasnej Górze w 1983 roku, kiedy po raz pierwszy pełniona była Biała Służba. To cytat zaczerpnięty z Ewangelii, który towarzyszył wielu wypowiedziom Ojca Świętego, kierowanym do harcerzy. To również pierwsze słowo testamentu Jana Pawła II. To Czuwajcie powtarzane za Chrystusem przez Ojca Świętego towarzyszyło nam przez wszystkie lata Jego pontyfikatu.

We wstępie zechciał podzielić się swoimi przemyśleniami wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz:

Kiedy w 1979 roku jako pierwszy papież, Jan Paweł II przekroczył próg Polski i granice komunistycznego kraju, atmosfera wydawała się nadprzyrodzona. „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski” mówił o chrześcijańskiej tożsamości narodu. Taka mocna i głęboka była jedność Papieża z polskim narodem. A modlitwa do Ducha Świętego wypowiedziana ustami Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi” tworzyła dopełnienie tej atmosfery. To właśnie wtedy, podczas pierwszej pielgrzymki Ojciec Święty utwierdzał tożsamość Polski w wierze ojców. W tej wierze bowiem naród kształtował swą historię, kulturę i swoje dziedzictwo. Było to nawiązanie do korzeni, do rzeczywistości, jaką owo dziedzictwo symbolizowało przez wieki. Było to jednocześnie zaproszenie do wierności tej spuściźnie, do umacniania jej i wyrażania przez nieustanną obronę godności ludzkiej. Niezapomniane przeżycie! Odnosiłem wrażenie, że działo się coś, czego nie byliśmy w stanie objąć naszym rozumem. Od tej chwili ludzie, u boku Papieża, poczuli się wolni, wewnętrznie wolni. Nie byli już owładnięci strachem. To była siła. Tak właśnie rodziła się wolna Polska. Tak rodziła się „Solidarność”. Tak rodziło się też wolne harcerstwo.

Jakie było nasze zaskoczenie, kiedy w Częstochowie, cztery lata później mimo stanu wojennego, widziałem szeregi młodych ludzi w mundurach harcerskich – kiedy widzieliśmy waszą harcerską Białą Służbę. I pamiętam ten czerwcowy Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone przez Ojca Świętego do młodzieży z wałów jasnogórskich. I to harcerskie Czuwajcie (Mt 24,42) zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza. Papież w tych trudnych czasach ukazywał prawdziwe człowieczeństwo. Ojciec Święty wzbudzał w was patriotyzm i przywoływał to wielkie wspólne dziedzictwo. Uczył odpowiedzialności i prawdziwej miłości, a tym samym pokazywał istotę tradycyjnego harcerstwa.

Album jest przypomnieniem nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, na Litwę, Łotwę, Ukrainę, ale także spotkań w Rzymie z harcerstwem ze świata – z USA, Wielkiej Brytanii, Australii czy Kanady. Przypomina także wizyty Papieża Benedykta XVI w Polsce w roku 2006 czy też Papieża Franciszka w 2016 roku w Polsce, w 2018 na Litwie i w 2019 w Panamie.

Album jest zbiorem ponad 200 zdjęć, w tym ponad 30 nowych niepublikowanych zdjęć archiwalnych z lat osiemdziesiątych. To wreszcie ponad dwadzieścia wybranych przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II do harcerzy i młodzieży z lat 1978–2005, a także papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka z lat 2006–2019. W Albumie zostało wykorzystanych ponad 70 zdjęć znanego artysty fotografika Grzegorza Gałązki z Rzymu oraz archiwalne zdjęcia z lat 80-tych, uzyskane dzięki uprzejmości L’Osservatore Romano.

Dopełnieniem albumu są specjalnie przygotowane grafiki polskich artystów malarzy z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Są to: Andrzej Filipowicz, prof. Robert Bluj, dr Wasyl Dudka.

Ciekawostką jest niepowtarzalna kolekcja 19 znaczków Poczty Polskiej, wydanych w związku z pielgrzymkami Ojca Świętego do Polski, na Litwę i do Panamy na przestrzeni minionych prawie 40 lat (1983–2019).

Całość stanowi 280 kolorowych stron, oprawionych w twardą oprawę z obwolutą.

Album mógł być wydany dzięki finansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.