CHOJNICE. 42 Chojnicki Szczep Harcerski ZHP „Wicek”

ul.  Szpitalna (Szkoła Podstawowa nr 1), 89-600 Chojnice

Misją szczepu jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

42 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Wicka Frelichowskiego

 42 Próbna Żeńska Drużyna Harcerska

Nagrody:

  • I miejsce podczas Rajdu z Druhem Wickiem podczas Zlotu harcerek i harcerzy Chorągwi Gdańskiej ZHP i Diecezji Pelplińskiej; Pelplin 2009
  • III miejsce w XII PARH-u; Zblewo 2011
  • I miejsce w Rajdzie im. Juliana Rydzkowskiego; Funka 2011
  • Srebrny Harcownik za XX Giełdę Programową; Funka 2011
  • Nagroda Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej za XX Giełdę Programową; Funka 2011
  • Nagroda Publiczności za XX Giełdę Programową; Funka 2011
  • I miejsce w harcerskim „Mam Talent”; Czersk 2012
  • I miejsce w XIII PARH-u; Czersk 2012