WARSZAWA. Oświadczenie po konferencji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Harcerze i Harcerki oraz wszyscy uczestnicy konferencji zorganizowanej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 20. rocznicy ustanowienia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego wyrażają solidarność z Narodem Ukraińskim.

Apelują do środowiska harcerskiego w kraju i za granicą o modlitwę w intencji pokoju i ustania działań wojennych za wschodnią granicą Polski.

Przez wstawiennictwo phm. bł. Stefana Wincentego, „orędownika pojednania i pokoju” prośmy Boga o dar mądrości dla rządzących państwami, by podjęli decyzje służące pokojowi i bezpieczeństwu narodów. 

Czuwaj!

Warszawa, 24 lutego 2022 r.