2023 LIPIEC. Przekazanie relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego dla ZHP Kanada

Prawie 300 km na północny wschód od Toronto oraz blisko 200 km na zachód od Ottawy leży dolina Madawaska. To w tamte rejony Kanady w 1858 roku przybyło pierwszych 300 emigrantów z kaszubskich miejscowości w Polsce – Bytowa i Kościerzyny. Kanadyjski rząd przydzielił im 20-hektarowe działki. Skalistą, gęstą zalesioną ziemię przybysze z Kaszub mieli przygotować pod uprawę, karczując lasy. Pierwszą polską osadą w Kanadzie było Hagarty, w 1885 roku nazwane Wilnem na cześć pierwszego proboszcza ks. Władysława Dębskiego, pochodzącego z Wileńszczyzny. Kanadyjska nazwa Kaszuby została oficjalnie uznana przez rząd kanadyjski 9 czerwca 1960 roku na cześć pierwszych polskich osadników pochodzących z polskich Kaszub.
Za zgodą ordynariusza toruńskiego, bp. Wiesława Śmigla na kanadyjskich Kaszubach w harcerskiej „katedrze pod sosnami”, w dniu 16 lipca obyła się niezwykła uroczystość przekazania relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego dla Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie.
Uroczystość zgromadziła prawie tysiąc harcerek i harcerzy z przewodniczącym Okręgu ZHP Kanada hm. Stanisławem Reitmejer oraz kapelanem Okręgu ZHP Kanada o. hm. Januszem Błażejakiem OMI. Obecna była również I Wiceprzewodnicząca ZHP Świat hm. Krystyna Reitmejer, reprezentująca Przewodniczącego ZHP hm. Marka Szablewskiego.
Relikwiarz podczas uroczystości przekazał siostrzeniec Patrona Harcerstwa Polskiego Zygmunt Jaczkowski. Uroczystości poprzedzone były kilkodniowymi warsztatami historycznymi i muzycznymi na temat błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Natomiast w wigilję uroczystości dziękczynienia w Kanadzie odbyło się wielkie harcerskie ognisko z gawędą przygotowaną przez harcmistrzowskie małżeństwo Kowalczyków z Toronto.
Od pierwszych dni obozu harcerska młodzież zapoznana była również z postacią swojego patrona poprzez specjalnie przygotowane wystawy oraz broszury opowiadające o błogosławionym Stefanie Wincentym Frelichowskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali również obrazki z modlitwą za wstawiennictwem Wicka.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Harcerskie Kaszuby w Ontario

DOFINANSOWANIE
180 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
191 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU„WSPIERANIE EDUKACJI POLONIJNEJ I POLSKIEJ POZA
GRANICAMI POLSKI 2023 ”.