2023 GRUDZIEŃ. Przekazanie relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego dla ZHP Australia

Ostatnim wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia za Patrona Harcerstwa Polskiego, była uroczystość wprowadzenie relikwiarza z relikwiami błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne) podczas uroczystej Mszy św. w dniu 17 grudnia 2023 r.
Relikwie za zgoda biskupa toruńskiego zostały wręczone w obecności ks. Kamila Żyłczyńskiego proboszcza Sanktuarium oraz hm. Marysi Nowak przewodniczącej Okręgu ZHP Australia a także licznie przybyłych przedstawicieli harcerstwa z Melbourne, Brisbane i Sydney do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne) dla ZHP Australia przez bp Sławomia Odera – postulatora procesu kanonizacyjnego św. Jana Pawła II oraz procesu beatyfikacyjnego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Zygmunta Jaczkowskiego – siostrzeńca błogosławionego oraz ks. Krzysztofa Tyliszczaka – Kapelana Naczelnego ZHP działającego poza granicami kraju. Ofiarowane zostały też olejne obrazy błogosławionego autorstwa Andrzeja Filipowicza – artysty malarza z Grodna, namalowane specjalnie na grudniową uroczystość z przeznaczeniem dla trzech środowisk harcerskich ZHP Australia: w Melbourne, Sydney i Brisbane.
W uroczystości wziął udział także Konsul Honorowy RP w Melbourne pan Andrzej Suszyński.
Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie wystawy „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski w Niemieckim Obozach Zagłady: FORT VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, KL Dachau”, którą otworzy siostrzeniec Błogosławionego Zygmunt Jaczkowski oraz koncert „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój MT 5,9” w wykonaniu Darka Malejonka i przyjaciół.
Wystawa to opowieść o błogosławionym kapłanie i harcerzu, w którego duszy nigdy nie zgasła nadzieja i harcerski zapał. To historia o heroicznym życiu Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego sam św. Jan Paweł II pozostawił całej rodzinie harcerskiej jako Patrona: „Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”. Był on wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.
W przeddzień uroczystości w Domu Polskim w Melbourne (Polish House of Syrena) przeprowadzone zostały warsztaty muzyczne i koncert dla grup z Melbourne, Brisbane i Sydney Darka Malejonka i jego przyjaciół.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Pro Amico Vincenti w Australii

Zadanie zostało zrealizowane w dniach 12-18 grudnia 2023 r. w formie spotkania polskich harcerzy z Australii z Sydney, Melbourne, Brisbane połączonego z aktywnościami szerzącymi wiedzę o błogosławionym Stefanie Wincentym Frelichowskim.
Spotkanie z błogosławionym Stefanem Wincentym Frelichowskim rozpoczęły gry harcerskie poświęcone Patronowi Harcerstwa Polskiego ale też Świętemu Janowi Pawłowi II . Przygotowane zostały też trzy polsko-angielskie wystawy z folderami.
Ważnymi elementami spotkania były warsztaty historyczne, warsztaty taneczne i warsztaty muzyczne  przeprowadzane przez Darka MALEO Malejonka, Tomasza Tomackiego oraz choreografów z Lednicy.
Spotkanie zakończyło się uroczystością ofiarowania dla środowiska ZHP Australia relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego oraz obrazów błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

DOFINANSOWANIE
156 400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
270 100 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
W RAMACH KONKURSU„WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY POLONIJNEJ ORAZ POLSKIEJ MIESZKAJĄCEJ POZA GRANICAMI POLSKI 2023 ”