2023-10-21. NIEMCY. DACHAU. Cel pielgrzymki

23 lutego bieżącego roku bp Wiesław Lechowicz, Krajowy Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy wydał dekret ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Przez kapelanów i władze wszystkich organizacji harcerskich w Polsce i na świecie podpisany został Akt Dziękczynienia, który 17 maja wręczony został Ojcu Świętemu Franciszkowi. 4 czerwca relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego wprowadzone zostały uroczyście przez kardynała Stanisława Dziwisza, kardynała Kazimierza Nycza, bp. Wiesława Lechowicza oraz bp. Sławomira Odera do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Na zakończenie Roku Dziękczynienia Fundacja Caritas Super Omnia Est zorganizowała pielgrzymkę drogami męczeństwa błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego: „WICKOWE CAMINO; BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY”. Jest to pielgrzymka śladami Patrona Harcerstwa Polskiego w niemieckich obozach zagłady: Fort VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, Kl Dachau w której udział biorą harcerki i harcerze z Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju (Argentyna, Australia, Francja, Kanada, Szwecja, USA, Wielka Brytania) realizowana jest w ramach projektu „Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady”.

Stefan Wincenty był wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.

„W dramat wojny niejako wpisywał kolejne rozdziały posługi pokoju. Tak zwany Fort VII, Stutthof, Oranienburg Sachsenhausen, wreszcie Dachau – to kolejne stacje jego drogi krzyżowej, na której pozostawał zawsze taki sam: nieustraszony w pełnieniu kapłańskiej posługi. Szedł z nią zwłaszcza do tych, którzy jej najbardziej potrzebowali – do umierających masowo na tyfus, którego w końcu sam padł ofiarą. Oddał swoje kapłańskie życie Bogu i ludziom, niosąc pokój ofiarom wojny. Dzielił się tym pokojem hojnie z innymi, bo dusza jego czerpała siłę z Chrystusowego pokoju. A była to tak wielka moc, że nawet śmierć męczeńska nie zdołała zniszczyć tego pokoju”. Tak charakteryzował go podczas beatyfikacji święty Jan Paweł II.

W dniu 21 października, Pielgrzymka Dziękczynienia dotarła do celu – miejsca męczeńskiej śmierci Patrona Harcerstwa Polskiego, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w KL Dachau koło Monachium.

W kaplicy sióstr Karmelitanek Bosych w Dachau odprawiona została msza św. dziękczynna za Patrona Harcerstwa Polskiego oraz w intencji Jego kanonizacji, którą koncelebrowali ks. dr. Piotr Zamaria z Ordynariatu Polowego WP, reprezentujący bp. Wiesława Lechowicza Biskupa Polowego WP oraz ks. dr. Dominik Domin z Sanktuarium błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego z Torunia. Następnie w Kaplicy Śmiertelnego Lęku, pod tablicą upamiętniającą polskich księży Harcerki i Harcerze z Litwy, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec złożyli biało-czerwoną wiązankę oraz zapalili znicze. Przedstawiciele organizacji harcerskich złożyli kwiaty także na miejscu bloku 7, gdzie błogosławiony oddał swojego ducha Bogu Ojcu. Zaciągnięto również honorową wartę przy tablicy upamiętniającej błogosławionego.

Pielgrzymi wzięli też udział w Drodze Krzyżowej ukazującej męczeństwo błogosławionego Stefana Wincentego, odprawionej na wzgórzu Leitenberg w Dachau, cmentarzu ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. To tutaj najprawdopodobniej spoczywają też prochy błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego.

Dzień wcześniej Pielgrzymka odwiedziła Muzeum Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego KL Sachsenhausen niedaleko Berlina. Odprawiona została też msza św. w bazylice św. Jana w Berlinie w intencji więźniów oraz wszystkich Polaków pomordowanych w KL Sachsenhausen.

Dzień wcześniej pielgrzymi byli obecni w Muzeum KL Stutthof w Sztutowie oraz Fort VII w Toruniu, pierwsze miejsce odosobnienia Patrona Harcerstwa Polskiego. Pielgrzymka została uroczyście rozpoczęta Mszą św. w Sanktuarium Błogosławionego w Toruniu pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego w dniu 18 października 2023 r.

Projekt „Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady” jest sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą 2023.

Pielgrzymka odbywa się pod specjalnym patronatem bp. Wiesława Lechowicza, Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy w ramach ogłoszonego Roku Dziękczynienia.

Patronat medialny nad Pielgrzymką objął tygodnik NIEDZIELA.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

DOFINANSOWANIE
291 700 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
314 700 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu