2023-10-20. NIEMCY. SACHSENHAUSEN. Trzeci dzień Pielgrzymki Dziękczynienia • Wickowe Camino

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).

Godność tego imienia błogosławiony słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym”.

Święty Jan Paweł II, Toruń, dnia 7 czerwca 1999 r.

23 lutego bieżącego roku bp Wiesław Lechowicz, Krajowy Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy wydał dekret ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Przez kapelanów i władze wszystkich organizacji harcerskich w Polsce i na świecie podpisany został Akt Dziękczynienia, który 17 maja wręczony został Ojcu Świętemu Franciszkowi. 4 czerwca relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego wprowadzone zostały uroczyście przez kardynała Stanisława Dziwisza, kardynała Kazimierza Nycza, bp. Wiesława Lechowicza oraz bp. Sławomira Odera do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia jest PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNIENIA: „WICKOWE CAMINO; BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY”.

Pielgrzymka drogami błogosławionego w niemieckich obozach zagłady: Fort VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen, Kl Dachau w której udział biorą harcerki i harcerze z Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju (Argentyna, Australia, Francja, Kanada, Szwecja, USA, Wielka Brytania) realizowana jest w ramach projektu „Wickowe Camino • Niemieckie Miejsca Zagłady”.

„Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji. W dramat wojny niejako wpisywał kolejne rozdziały posługi pokoju. Tak zwany Fort VII, Stutthof, Oranienburg Sachsenhausen, wreszcie Dachau – to kolejne stacje jego drogi krzyżowej, na której pozostawał zawsze taki sam: nieustraszony w pełnieniu kapłańskiej posługi. Szedł z nią zwłaszcza do tych, którzy jej najbardziej potrzebowali – do umierających masowo na tyfus, którego w końcu sam padł ofiarą. Oddał swoje kapłańskie życie Bogu i ludziom, niosąc pokój ofiarom wojny. Dzielił się tym pokojem hojnie z innymi, bo dusza jego czerpała siłę z Chrystusowego pokoju. A była to tak wielka moc, że nawet śmierć męczeńska nie zdołała zniszczyć tego pokoju”. Tak mówił o nim sam święty Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacji.

Stefan Wincenty był wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.

W dniu 20 października, Pielgrzymka podczas swojego kolejnego dnia pielgrzymowania odwiedziła Muzeum Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego KL Sachsenhausen niedaleko Berlina.

Harcerze złożyli kwiaty i odprawiona została msza św. w intencji więźniów oraz wszystkich Polaków pomordowanych w KL Sachsenhausen. Dzień wcześniej odwiedzili Muzeum KL Stutthof w Sztutowie oraz Fort VII w Toruniu, pierwsze miejsce odosobnienia Patrona Harcerstwa Polskiego.

Pielgrzymka została uroczyście rozpoczęta Mszą św. w Sanktuarium Błogosławionego w Toruniu pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego w dniu 18 października 2023 r.

Projekt „Wickowe Camino • Niemieckie Miejsca Zagłady” jest sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą 2023.

Pielgrzymka odbywa się pod specjalnym patronatem bp. Wiesława Lechowicza, Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy w ramach ogłoszonego Roku Dziękczynienia.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objął tygodnik NIEDZIELA.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

DOFINANSOWANIE
291 700 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
314 700 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu