2023-10-19. SZTUTOWO. Drugi dzień Pielgrzymki Dziękczynienia

Drugi dzień Pielgrzymki Dziękczynienia WICKOWE CAMINO; BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY: FORT VII – KL STUTTHOF – KL SACHSENHAUSEN – KL DACHU to odwiedziny Muzeum KL STUTTHOF w Sztutowie.

Dzięki uprzejmości Muzeum KL Stutthof – uczestniczący w Pielgrzymce  harcerki i harcerze z Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (ZHP działające poza granicami Kraju, ZHP na Litwie oraz Harcerstwo Polskie na Ukrainie) mogli zwiedzić Muzeum i poznać nieludzkie warunki w jakich musieli przebywać więźniowie niemieckiego obozu KL Stutthof.

Dr. Robert Zadura – biograf Patrona Harcerstwa Polskiego, przypomniał też heroiczną historię pobytu w obozie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Po zwiedzeniu Muzeum ks. dr. Dominik Domin odprawił Mszę Św. w intencji więźniów oraz wszystkich  pomordowanych w KL Stutthof.

Pielgrzymka została uroczyście rozpoczęta Mszą św. w Sanktuarium Błogosławionego w Toruniu pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego w dniu 18 października 2023 r.

Projekt Wickowe Camino Niemieckie Miejsca Zagłady jest sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą 2023.

Pielgrzymka odbywa się pod specjalnym patronatem bp. Wiesława Lechowicza, Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy w ramach ogłoszonego Roku Dziękczynienia.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objął tygodnik NIEDZIELA.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

DOFINANSOWANIE
291 700 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
314 700 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu