2023-10-18. TORUŃ. Harcerska Pielgrzymka Dziękczynienia – Msza św. w intencji kanonizacji S.W. Frelichowskiego

Uroczystą Mszą św. w intencji kanonizacji Patrona Harcerstwa Polskiego w Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu rozpoczęła się Harcerska Pielgrzymka Dziękczynienia – WICKOWE CAMINO.

Pielgrzymka do miejsc związanych z Błogosławionym – do Torunia, gdzie m.in. był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz do niemieckich obozów koncentracyjnych Fort VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen i  KL Dachau – miejsca śmierci, to uczczenie rocznicy beatyfikacji patrona polskich harcerzy – Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Mszy św. przewodniczył biskup senior diecezji toruńskiej bp. Andrzej Suski. Natomiast homilię przygotował ks. dr. Dominik Domin. Kustosz Sanktuarium Błogosławionego ks. Wojciech Niedźwiecki podarował pielgrzymom specjalnie przygotowanie Wickowe modlitewniki.

Obecny był również siostrzeniec błogosławionego pan Zygmunt Jaczkowski prezes Fundacji „Caritas Super Omnia Est”, która była organizatorem pielgrzymki.

W Pielgrzymce uczestniczą harcerki I harcerze z Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (ZHP działające poza granicami Kraju, ZHP na Litwie oraz Harcerstwo Polskie na Ukrainie). Pielgrzymka ma  charakter autokarowy.

Projekt Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady jest sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2023 r.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Wickowe Camino – Niemieckie Miejsca Zagłady

DOFINANSOWANIE
291 700 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
314 700 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu